Tjänster för skogsägare

Hjälp med delar eller allt?

Att äga skog betyder inte att du behöver göra allt själv. Vi hjälper dig i den omfattning du vill och behöver, från enskilda skötseluppdrag till förvaltning av hela din skog.

I samarbetet med oss är du en del av en förnybar framtid. Vi lovar att fortsätta satsa på forskning och utveckling för att hitta nya användningsområden för skogsråvaran. Tillsammans gör vi nytta för kommande generationer - och här och nu!

Hör gärna av dig till oss!

Tjänster för planering och ekonomi

Här hittar du smarta och enkla tjänster som hjälper dig att utveckla ditt skogsägande till nästa nivå. Läs mer om skogsbruksplan, betalplan med ränta, certfiering och förvaltning.

Till betalplan, skogsbruksplan och andra tjänster

Skogsbrukstjänster

Självklart erbjuder vi dig hjälp med skogens alla åtgärder. Här hittar du alla våra skogsskötseltjänster, från föryngring, till gallring, avverkning och vägskötsel.

Det här hjälper vi dig med i skogen

Vi berättar gärna mer! 

Låt oss berätta mer om hur vi kan erbjuda de tjänster som möter just dina behov.

Hitta din virkesköpare här

I den omfattning du vill och behöver

Vi hjälper dig med alla skogliga tjänster, från val av plantor till skötselåtgärder och skörd. För dig som inte bor nära din skog kan vi sköta den utifrån en skötselplan och hålla den under uppsikt vid stormar eller insektsangrepp.

Genom vår kompetens, resursbredd och samverkan med engagerade entreprenörer, kan du känna trygghet i att åtgärderna blir väl utförda och med så lite påverkan på marken som möjligt.

Förnybara bindemedel från din skog

Vi hoppas du känner samma stolthet som vi, över allt din skog förädlas till i samarbete med oss. Det här oansenliga pulvret till exempel, det besitter magi!

Dupt inne i trädets celler döljer sig en kraftfull substans, Lignin. Trädets helt egna bindemedel som i förädlad form kan ersätta petroleumbaserade bindemedel i exempelvis lim för plywood, OSB-skivor eller fanér.

Förnybart, träbaserat och giftfritt är det ett finfint alternativ till fossilbaserade bindemedel inom områden som både fordon, byggnation, beläggningar, plast och läkemedel.