Tjänster för skogsägare

Hjälp med delar eller allt?

Att äga skog betyder inte att du behöver göra allt själv. Vi hjälper dig i den omfattning du vill och behöver, från enskilda skötseluppdrag till förvaltning av hela din skog. 

I samarbetet med oss är du en del av en förnybar framtid. Vi lovar att fortsätta satsa på forskning och utveckling för att hitta nya användningsområden för skogsråvaran. Tillsammans gör vi nytta för kommande generationer - och här och nu!

Hör gärna av dig till oss!

Skogsbruksplanen                            

Ditt verktyg nummer ett. Översikt och detaljer om din skog, med skogsbruksplanen får du allt. I digital form och via mobil-appen tar den dig dessutom ännu närmare skogen.

Mer om skogsbruksplan

Betalplan med ränta

Betalplaner är vanliga. Vår betalplan är unik. Luta dig tillbaka och se dina värden växa i en trygg placering som dessutom ger dig goda möjligheter att jämna ut skatteeffekten från dina intäkter.  

Mer om Betalplan med ränta

Min Skog

I Min Skog får du tillgång till din skogsbruksplan, lägesbild över dina betalplaner och annat som rör dina affärer med oss. Ju fler av våra tjänster du nyttjar, desto mer omfattande är informationen du hittar här.

Mer om Min Skog

Skogsbruksavtal              

Långsiktighet ger både trygghet och förmåner. Vi erbjuder avtalet i samarbeten där både du och vi har ambitionen att jobba långsiktigt ihop.  

Mer om skogsbruksavtal

Företräda & Tillsyn                                

Bor du långt från skogen? Eller tycker skog är svårt? Du kan vara aktiv i ditt skogsbruk ändå. Vi hjälper dig med helheten och ger förslag och råd längs vägen. Och du bestämmer hur du vill ha det. 

Mer om förvaltning
flicka och träd

Skogsbrukscertifiering                          

Genom att certifiera ditt innehav får du en kvittens på att du bedriver ditt skogsbruk med ansvar och hänsyn, där sociala värden, naturvärden och ekonomi hänger ihop 

Mer om skogsbrukscertifiering

Avverka                                              

Vid skörden tar du vara på de värden som du och skogsägare före dig skapat genom skötsel hela vägen från att träden var små plantor. Vi hjälper dig ta vara på det bästa av värdena!

Mer om avverkning

Ta vara på riset                                        

Groten ger grön energi och mervärden. Uttag av grot passar i många typer av slutavverkningar och ger både extra intäkter, en bättre start för den nya skogen och trevligare mark att gå på. 

Mer om Grot

Föryngra skogen                                   

En anpassad markberedning plantor som är rätt matchade för marken de ska växa i. Två av ingredienserna för en lyckad föryngring. 

Mer om föryngring

Röj ungskogen

Den viktigaste investeringen du kan göra är en rätt tajmad röjning när skogen växer som allra mest. Dessutom är det i unga år du har chans att bestämma vilken skog du vill ha. 

Mer om röjning

Gallra                                                    

Ge plats för skogen att växa! Gallra med jämna intervall att ge luft och utrymme till träden som växer. 

Mer om gallring

Skogsbilvägen                                        

Visste du att det går 50 gånger mer energi att transportera virke i terräng jämfört med väg? Skogsbilvägar gör gott för både miljö och ekonomi. Funderar du på att underhålla eller bygga nytt? Vi hjälper dig.

Mer om skogsbilvägar

I den omfattning du vill och behöver

Vi hjälper dig med alla skogliga tjänster, från val av plantor till skötselåtgärder och skörd. För dig som inte bor nära din skog kan vi sköta den utifrån en skötselplan och hålla den under uppsikt vid stormar eller insektsangrepp.

Genom vår kompetens, resursbredd och samverkan med engagerade entreprenörer, kan du känna trygghet i att åtgärderna blir väl utförda och med så lite påverkan på marken som möjligt.

Från skog till bindemedel

Vi hoppas du känner samma stolthet som vi, över allt din skog förädlas till i samarbete med oss. Det här oansenliga pulvret till exempel, det besitter magi!

Dupt inne i trädets celler döljer sig en kraftfull substans, Lignin. Trädets helt egna bindemedel som i förädlad form kan ersätta petroleumbaserade bindemedel i exempelvis lim för plywood, OSB-skivor eller fanér.

Förnybart, träbaserat och giftfritt är det ett finfint alternativ till fossilbaserade bindemedel inom områden som både fordon, byggnation, beläggningar, plast och läkemedel.