Gallring för tillväxt

Utrymme till träden som växer

För att skogen ska växa bra behöver man med jämna mellanrum gå in och glesa ur den så att kvarvarande träd får utrymme att växa vidare. Normalt gallrar man bort träd med krök, skador eller av lägre kvalitet, för att behålla de träd som har förutsättningar att växa och ge goda kvaliteter framåt. Man gallrar normalt två till tre gånger under en omloppstid och första gången när skogen är cirka 30 år.

När ska man gallra?

Tumregeln är att gallring i granskog görs när kronan närmar sig två tredjedelar av stammens fulla längd, och i tallskog när kronan närmar sig halva stammens längd.  Varje gallringsuppdrag genomförs i nära samverkan med dig som uppdragsgivare. Gallringen är en skötselåtgärd som ger dig chans att forma hur du vill att det framtida beståndet ska se ut.

Gallring ger avkastning

Förstagallringen är ofta första tillfället då du kan räkna med att skogen ger en nettovinst, förutsatt att skogen röjts flera gånger i rätt tid innan. Under normala förhållanden brukar man räkna med att en första gallring kan ge ett positivt netto på några tusenlappar per hektar.

Gallringen ger förutsättningar för grova och raka stammar som ger de bästa värdena när det blir dags för avverkning. Efter ytterligare en tid är det dags för en andra gallring. Det går till på samma sätt, men nu ger åtgärden en större intäkt. Stammarna är dessutom grövre och ger en större andel sågtimmer och därmed högre intäkter. Vissa skogsbestånd kan dessutom vara lämpliga att gallra en tredje gång. Genom att röja och gallra kan nettovinsten öka med upp till hela 60 000 kronor per hektar under en omloppstid.

När grönkronan är 2/3 av granen  Är det dags för gallring. Tallskogen bör gallras när kronan är halva stammens längd 

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig med stora som små insatser.

Kontakta din Virkesköpare för skoglig rådgivning!