Digital Skogsbruksplan

Ditt viktigaste verktyg

En skogsbruksplan som används rätt är en av de absolut bästa investeringar du kan göra i din skog.

Utvecklingen av din skog hänger mycket på tajming, och en skog som sköts väl och i tid ger betydelsefulla värden. Skogsbruksplanen ger dig en totalbild av vilka åtgärder som behöver utföras över tid, och vilken ordning. En rätt använd skogsbruksplan betalar sig många gånger om. I digital form är planen tillgänglig både för dig och andra delägare i mobilen, via surfplattan eller datorn.

Med planen hos oss får du som virkesleverantör dessutom en helt unik tjänst. Varje år räknar vi upp och uppdaterar din plan med årets tillväxt och de åtgärder som utförts på din fastighet. På det sättet är din plan aktuell och ajour betydligt längre än de tio år som är normalt för en plan.

Vi hjälper dig med skogsbruksplanen!

Stora Enso vill vara din långsiktiga skogspartner med fokus på lönsamhet, hållbarhet och biologisk mångfald. Vi är en långsiktig samarbetspartner med bred skoglig kompetens och stort klimatfokus.

Kontakta din lokala virkesköpare för kostnadsfri och förutsättningslös rådgivning av din skog!

Översikt och detaljer

I skogsbruksplanen visas allt från virkesförråd och årlig tillväxt till skogens åldersfördelning. Med en totalbild kan du planera ekonomi, kassaflöde och skattesituation, både på kort och lång sikt. Dessutom är din skogsbruksplan ett bra värderingsunderlag och en förutsättning för exempelvis generationsskifte eller belåning av fastigheten. Här är en del av innehållet i skogsbruksplanen:

  • Varje skogsbestånd beskrivs i detalj, där du ser markförhållanden, ålder och vilka trädslag som växer i skogen. Till varje bestånd finns skötselförslag anpassade efter skogsproduktion och naturvärden, som gör det enklare att uppnå dina mål med skogsbruket.
  • I planen beskrivs även värdefulla natur- och kulturmiljöer som hjälper dig ta rätt hänsyn i skötseln och ger dessutom möjlighet att certifiera ditt skogsbruk.
  • I den digitala kartan ser du fastighetsgränser och flygfoton. Det gör det både lätt och roligt att navigera i terrängen ute på skogspromenaden. För dig som är virkesleverantör uppdaterar vi din skogsbruksplan varje år utan kostnad. Årets tillväxt och genomförda åtgärder registreras och det ger uppgifter om virkesförråd, prioriterade åtgärder och andra uppgifter som beskriver skogens tillstånd just nu. 
  • Fastighetens totala virkesförråd och beskrivningen av bestånden ger förutsättningar att beräkna värdet på fastigheten, i samband med generationsskifte eller belåning av fastigheten. 
  • Skogsbruksplanen levereras i digitalt format och du kommer åt den via inloggning i Min Skog och genom att ladda ner appen Skogsbruksplan 2.0. Om du vill får du naturligtvis också planen i pappersform.

Nyfiken på vad en skogsbruksplan kan ge dig? Titta här!

Vad kostar en skogsbruksplan?

Här kan du beräkna kostnad för en skogsbruksplan på din fastighet. 

Till beräkningsverktyget

Grön skogsbruksplan för certifierat skogsbruk

En skogsbruksplan från oss är grön. Det betyder att, om du vill, så är den förberedd för att certifiera ditt skogsbruk. Stora Ensos gruppcertifiering bygger på en dubbelcertifiering enligt systemen FSC och PEFC och är en kvittens på att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. 

> Mer om skogsbrukscertifiering och grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen i smidig app

Som leverantör till oss har du tillgång till din skogsbruksplan via mobil-appen. Du navigerar enkelt på din telefon eller surfplatta när du är i skogen. Utifrån information om bestånden kan du mäta avstånd, använda GPS-spårning och sätta ut kartnålar för platser du lätt vill hitta tillbaka till. Kanske är det jaktpasset, rågångsstenar eller fina svampställen.

Varje bestånd innehåller information om volym, areal, ålder, trädslagsfördelning och åtgärdsförslag. I de olika kartlagren får du olika information, exempelvis målsättning. Information direkt om vilka bestånd som har virkesproduktion som huvudinriktning, och i vilka bestånd dina natur- och kulturvärden finns.

GPS-funktionen visar var du befinner dig. Aktivera spårning för att i efterhand kunna se var du gått. Skogsbruksplanen fungerar även offline, vilket är bra vid dålig mobiltäckning.

Markera dina favoritplatser på kartan och lägg till anteckning eller foto. Vill du dela med andra skickar du det som mejl direkt.

Här kan du ladda ner en broschyr om skogsbruksplan

PDF
Skogsbruksplan
867.94 KB
Download

Med appen navigerar du enkelt med GPS och färgkoder

Skogsturen blir ännu roligare med planen i telefonen. Navigera mellan dina bestånd med appen och GPS-funktionen. Färgkoderna signalerar var skogen behöver skötsel. Rött och orange signalerar åtgärder i närtid. Gult och grönt kan vänta några år till. Du hämtar appen via Google Play eller AppStore

Läs mer om hur du kommer igång med appen
Via telefonen har jag närmare än någonsin till min skog. Det ger en skön trygghet att ha kontroll över vad jag har och vilken skötsel jag behöver planera för.

Skogsägare i Dalarna