Tjänster för planering och ekonomi

Är du redo att ta ditt skogsägande till nästa nivå? 

Här hittar du smarta och enkla tjänster som ger dig översikt och kontroll över hela ditt innehav. Och med det goda möjligheter att utveckla många värden i din skog.  

Många skogsägare väljer att innehålla delar av sin likvid i vår betalplan och får därigenom, varje dag året om, en stabil ränteutveckling på sina skogspengar. Ännu fler skaffar sig översikt över skogsinnehavet via en skogsbruksplan hos oss, tillsammans med den användarvänliga mobil-appen. Vad är ditt nästa steg?

Hör gärna av dig till oss!

Skogsbruksplanen                            

Ditt verktyg nummer ett. Översikt och detaljer om din skog, med skogsbruksplanen får du allt. I digital form och via mobil-appen tar den dig dessutom ännu närmare skogen.

Mer om skogsbruksplan

Betalplan med ränta

Betalplaner är vanliga. Vår betalplan är unik. Luta dig tillbaka och se dina värden växa i en trygg placering som dessutom ger dig goda möjligheter att jämna ut skatteeffekten från dina intäkter.  

Mer om Betalplan med ränta
flicka och träd

Skogsbrukscertifiering                          

Genom att certifiera ditt innehav får du en kvittens på att du bedriver ditt skogsbruk med ansvar och hänsyn, där sociala värden, naturvärden och ekonomi hänger ihop 

Mer om skogsbrukscertifiering

Företräda & Tillsyn                                

Bor du långt från skogen? Eller tycker skog är svårt? Du kan vara aktiv i ditt skogsbruk ändå. Vi hjälper dig med helheten och ger förslag och råd längs vägen. Och du bestämmer hur du vill ha det. 

Mer om förvaltning

Skogsbruksavtal              

Långsiktighet ger både trygghet och förmåner. Vi erbjuder avtalet i samarbeten där både du och vi har ambitionen att jobba långsiktigt ihop.  

Mer om skogsbruksavtal

Min Skog

I Min Skog får du tillgång till din skogsbruksplan, lägesbild över dina betalplaner och annat som rör dina affärer med oss. Ju fler av våra tjänster du nyttjar, desto mer omfattande är informationen du hittar här.

Mer om Min Skog

Hur påverkar skogen min skattesituation?


I den här seminarieserien möter du specialister inom deklaration, skatt och bank som ger de bästa råden för ansvarsfullt brukande och god lönsamhet i din skog. 
Jag skulle inte vilja vara utan min skogsbruksplan. Att ha koll på både helhet och detaljer ger mig trygghet i att fatta kloka beslut för min skog.   

Skogsägare i Härjedalen 

Din skog i hela världens e-handel

Handel via nätet är en stadigt stigande trend. Ömtåliga varor behöver förpackas väl för att hålla hela vägen fram till kund.  

I vår vilja att ersätta fossilbaserade produkter med förnybara, är ett steg på vägen att tillverka cellulosabaserade förpackningsskum som gör resan för hemelektroniken trygg och säker från lager fram till kunden som beställt den. 

Vårt biobaserade skum kan också ersätta polymerskum inom många områden. Vad sägs om sportutrustning, värmeisolerad transport eller näringslösning vid odling utan jord!

I Fors bruk utanför Avesta, testar och utvecklar vi tillverkning av det trädbaserade skummet, inför uppskalning till större mängder i framtiden.

Ett bland en mängd exempel på vad din skog kan bli tillsammans med oss!