Betalplan. Med ränta

Vill du dubbla tillväxten i din skog?

Betalplaner är vanliga. Vår betalplan är unik.

Att fördela en virkeslikvid i en betalplan har länge varit en möjlighet. Det som är unikt i vår betalplan är att du får ränta på de innestående pengarna, varje dag året om i upp till tio år. Genom att fördela pengarna från din virkesaffär över flera år kan du jämna ut skatteeffekten. Det ger dessutom goda chanser till att planera ditt kassaflöde och matcha skogsintäkter till dina större investeringar på fastigheten, exempelvis röjning, eller byte av taket på ekonomibyggnaden. Samtidigt kan du föryngra med ett nytt och växtligt ungskogsbestånd som också ger dig en rejäl tillväxt på investerade medel.

Det kallar vi dubbel tillväxt!

Om du inte har behov av dina pengar direkt är en betalplan hos oss en trygg placering som dessutom ger dig ekonomisk tillväxt, i en säkerligen högre takt än det avverkningsmogna skogsbeståndet gjorde. Kanske har du gjort oplanerade avverkningar efter en storm eller barkborreangrepp? Eller har du skog som vuxit färdigt och det är dags att bereda plats för ett nytt ungskogsbestånd?

Betalplanen anpassas efter din situation

Betalplanen anpassas på det sätt som är bäst för dig, en jämn fördelning med utbetalningar varje år, eller större utbetalningar vid färre tillfällen. Planera utbetalningar efter din skattesituation och kassaflöde. Står du inför ett generationsskifte? Avverka mogen skog och lämna istället över växande ungskog med framtida potential till de nya ägarna. Som pensionär har du ofta möjlighet till en lägre beskattning på intäkter från skogen än generationen som kommer efter. Betalplanen är flexibel vid samägande, då den är personlig och kan anpassas till respektive delägares önskemål. 

Dina skogsvärden växer dubbelt i en betalplan hos oss! Här berättar vi mer:

Aktuella räntenivåer

Här är de räntenivåer vi erbjuder dig idag beroende på hur lång tid du väljer att avsätta dina pengar

Tabell för räntenivåer i betalplan med ränta

Så här läser du tabellen:

Räntan för 1-2 år gäller från den 365:e dagen till 1 år och 364:e dagen. Sedan gäller räntan för 2-3 års avsättning på motsvarande sätt. 10 år är den längsta tillåtna avsättningstiden. Tänk på att räntan du får är på den obeskattade likviden. Om du investerar intäkten på annat sätt måste den först skattas fram, vilket gör det räntegrundande beloppet avsevärt mindre. 

Testa räkneverktyget!

Här kan du simulera utbetalningar över flera år och se hur dina skogspengar växer. Fördela pengar över den tid som matchar ditt kassaflöde och se hur dina pengar stiger i värde. Du kan göra hur många beräkningar som helst.

Till räkneverktyget

Ladda ner en broschyr och läs mer om Stora Ensos Betalplan. Med Ränta.

PDF
Stora Enso Betalplan. Med Ränta.
1.26 MB
Download

Avverka skogen eller låta den stå kvar? Så kan dina skogsvärden förändras:

Så fungerar Betalplan. Med Ränta. 

Hela likviden vid en avverkning kan avsättas till betalplan och generera ränta

Räntan baseras på aktuell ränta vid avräkningstillfället och antal år likviden binds på

Lägsta insättning samt uppdelning per år är 10 000 kr, på minst två år. Det innebär att minsta avräknat belopp behöver vara 20 000 kr

Kapitaliserad ränta betalas ut i januari varje år, och kan inte återinsättas

Utbetald ränta beskattas som inkomst av näringsverksamhet under året

Stora Enso står som garant för avsatt virkeslikvid

Pengarna går att sätta av till skogskonto efter att betalplanen löpt ut för att ytterligare skjuta fram beskattning

Betalplanen är personlig och flexibel. Om två delägare avverkar, kan en av dem ta ut hela sin andel medan den andre kan göra en avsättning till betalplan med ränta

Vid dödsfall finns pengarna tillgängliga för dödsboet utan uttagsavgift

Betalplan med ränta kan användas endast när skog säljs på rot som avverkningsrätt 

Förtida uttag från betalplanen?

Förtida uttag medges med vissa restriktioner:

– Ett uttag per år, alltid minst hela nästkommande utbetalning.
– Förtida uttag måste aviseras minst 30 dagar innan utbetalning.
– Avgift för förtida uttag är fyra procent av uttagsbeloppet eller minst 1000 kr

Jag har satt av en del pengar i en betalplan och ser det som att jag dubblerat min skogsareal. På de fyra hektaren där den mogna skogen stod har jag nu en växtlig ungskog. Samtidigt har jag en fin räntetillväxt på pengarna i betalplanen!

Skogsägare i Värmland