Räkna ut vad en betalplan kan ge dig

I tabellen ser du gällande räntenivåer per antal år du väljer att innehålla dina pengar. Du kan göra egna beräkningar för olika alternativ som passar dig. Börja med att fylla i ett exempel på totalbelopp och, om du vill vilken virkesvolym det avser.

Fördela utbetalningarna över en tioårsperiod på ett sätt som matchar ditt kassaflöde i kolumnen Fördelning likvid. I summeringen längre ner ser du vilken total ränteintäkt du får, vad den motsvarar i kronor per kubikmeter, samt total intäkt. 

Tips!

När planerar du större investeringar på fastigheten? Kanske ska taket på ekonomibyggnaden läggas om eller du vet att du har omfattande röjning några år framåt? Prova gärna olika alternativ för din fördelning av pengarna, utefter olika scenarion i ditt kassaflöde. Du kan göra hur många beräkningar du vill!

Tänk på att räntan du får baseras på dina obeskattade medel. Om du investerar dina pengar på annat sätt behöver du oftast först beskatta dem, vilket gör det räntegrundande beloppet avsevärt mindre.

Vänligen justera din fördelning Likviden kan inte överstiga 100%
Ränta Period % Fördelning Likvid Fyll i själv! Belopp Ränteutbetalning / år Total utbetalning / år
0 % < 1 År %
4.2 % 1 År %
4.3 % 2 År %
4.4 % 3 År %
4.5 % 4 År %
4.6 % 5 År %
4.7 % 6 År %
4.8 % 7 År %
4.9 % 8 År %
5 % 9 År %
5 % 10 År 40 %
Kontroll
Total intäkt (likvid + ränta)
Totalt räntebelopp
Värde kr per m³fub

Så här läser du tabellen:

  • Räntan för 1-2 år gäller från 365:e dagen till 1 år och 364:e dagen. Vidare gäller räntan för 2-3 års avsättning på samma sätt.
  • Den längsta tiden du kan innehålla dina pengar i en betalplan är tio år. 

Tillbaka till information om Betalplan med ränta