Skogsförvaltning på dina villkor

Du bestämmer, vi utför!

Att vara skogsägare betyder inte att du behöver göra allt arbete själv. Kanske bor du långt från din skog och har svårt att se till den?  Vi erbjuder en tjänst som gör det lätt att sköta din skog, samtidigt som arbete och familj får den tid du vill. En del kallar det skogsförvaltning. Vi kallar det Företräda & Tillsyn.

Tjänsten baseras på att du fattar alla beslut utifrån flera valmöjligheter som vi presenterar. Tillsammans skapar vi en långsiktig strategi som kan ta utgångspunkt i att skogen ska generera en god ekonomisk avkastning, bevara och utveckla naturvärden, eller skötas så att tillväxten är jämn. Vi ger dig valmöjligheterna, du bestämmer. När det är dags att sköta skogen, tar vi hand om allt från planering till utförande och rapporterar kontinuerligt till dig.

Vi håller ett öga på skogen och återkopplar med vad som behöver göras och på de skogliga åtgärder som utförs. Drabbas skogen av stormar eller skadeinsekter är vi på plats.


Trygghet på distans

Har du svårt att få din tid att räcka till skogen? Ligger fastigheten långt från där du bor? Eller tycker du det är svårt att veta när det behöver röjas eller gallras? Vi hjälper dig gärna längs vägen, där vi lägger upp en plan för skogen tillsammans. Du bestämmer vad och hur mycket och vi utför.

Det här ingår i Företräda & Tillsyn

En gemensam plan
Grunden i vårt samarbete är en långsiktig strategi för skogsägandet. Med skogsbruksplanens åtgärdsförslag som grund väver vi in ekonomiska resonemang, med dina behov och önskemål. Allt vi gör och kommer överens om publiceras i Min Skog. Exempelvis avtal, sammanställningar, bilder och korrespondens. Genom att samla allt på ett ställe får du bättre insyn, mer struktur och har lättare att fatta beslut på distans.

Uppdaterad skogsbruksplan
Din skogsbruksplan uppdateras årligen med den beräknade tillväxten. För att ge dig ännu mer kontroll, så uppdaterar vi din plan löpande efter varje åtgärd. Du kan följa din skogsbruksplan online och i mobilen, där har du både en översikt av hela din fastighet och information om varje skogsbestånd i detalj.

Tillsyn av skogen
Träd kan falla över vägar och ledningar och skogen kan angripas av skadeinsekter. Vid de här händelserna besöker vi din skog, dokumenterar skadorna och återrapporterar till dig så du kan fatta beslut om nästa steg.

Åtgärdsplan och budget
Ordning och reda är en förutsättning för lönsamt skogsägande. Därför gör vi varje år en plan för det kommande året där vi tittar på skogens intäkter och investeringsbehov i form av återbeskogning, röjning, vägunderhåll eller liknande.

Årsredovisning
Gick det som du tänkte? I slutet av året får du en preliminär redovisning av årets skogliga intäkter och kostnader och i februari/mars får du en slutgiltig årsredovisning med alla transaktioner, som underlag till din deklaration.

Myndighetskontakter
Många av åtgärderna i din skog kräver kontakter med myndigheter för anmälningar och tillstånd. Vi står i normalfallen som din representant och sköter myndighetskontakterna åt dig.

Övrigt företrädande
Kanske behöver du någon som företräder dig vid skogliga frågor eller som närvarar i möten som berör din skog. Vi agerar i ditt intresse så länge det inte tar fokus från den ordinarie skötseln.

Löpande vägunderhåll
Självklart ser vi till att vägar rustas inför och återställs efter utförda åtgärder. Vi hjälper dig dessutom att planera det förebyggande underhållet och föreslår nybyggnationer.

Planering av skogsskötseltjänster och avverkning
Varje åtgärd har sina utmaningar och det gäller att planera varje insats för att minska markpåverkan och ta rätt hänsyn. Du kan känna dig trygg med att vi märker ut kulturlämningar, fornminnen eller värdefulla naturmiljöer och tar den hänsyn till dem som krävs.

Återväxtkontroll
Att genomföra kontroll året efter utförd plantering är nödvändigt. Inte bara för att säkerställa att rätt mängd plantor sitter där de ska, utan också för att se till att de inte angripits av skadedjur, torkat eller betats bort av vilt. Vi gör återväxtkontroller på de områden vi planterat åt dig.

Föryngringsgaranti
Med avtalet får du en garanti på att den plantering vi utför sker med rätt plantor och på rätt sätt, så du kan känna trygghet i att den nya skogen fått bästa möjliga förutsättningar till start.

Del i vårt nätverk
Med Företräda & Tillsyn blir du del av vårt nätverk av skogsägare och specialister. På olika träffar möter du andra skogsägare och utbyter erfarenheter. Du får också tillgång till våra samarbetspartners om du behöver specialisthjälp inom exempelvis skatter och deklaration.

Upphandling, koordinering och samverkan med entreprenörer
Varje åtgärd kräver sin specialist. Det kan vara särskilda maskintyper eller metoder som behövs på just din mark eller en viss sorts plantor som lämpar sig bättre hos dig. Att respektive entreprenör ska komma in vid rätt tillfälle kräver planering och koordinering, där vi hjälper dig.

Skogscertifiering (option)
Att certifiera skogen är ett naturligt steg som inkluderas i förvaltningsavtalet, om du vill. Skogsbrukscertifieringen ger dig extra kvittens på att du brukar skogen hållbart och med ansvar samt ger det ger bättre betalt för ditt virke. Med certifikatet får du en dubbelcertifiering enligt både FSC® och PEFC™. Stora Enso Skog har licensnummer: FSC® (FSC-C020565).

Här kan du ladda ner en broschyr om Företräda & Tillsyn

PDF
Företräda och tillsyn
1.36 MB
Download

Trygg förvaltning av din skog

För tjänsten betalar du ett fast grundbelopp, samt ett rörligt pris per hektar skog. Tjänsten faktureras i förskott under början av året.

Din virkesköpare berättar mer och kan ta fram en offert för just din fastighet.

Min förvaltare är mina ögon i skogen. Han kollar så att föryngringen växer som den ska och skickar mig foton från platser i skogen dit jag själv inte kan ta mig. Det uppskattar jag.

Skogsägare i Hälsingland