Att skörda frukten när den är mogen

Tid för skörd

När skogen har vuxit sig mogen, vilket oftast är någon gång mellan 70 och 100 år, är det tid att skörda frukten av många års skötsel. Föryngringsavverkningen är en del av att hållbart bruka skogen och att ta vara på de ekonomiska värdena den ger.  Värden som snabbt kan försämras i händelse av angrepp av röta, torka eller skadeinsekter.

Så går avverkningen till

Vid avverkningen tar man tillvara större andelen av träden i beståndet. Innan avverkning detaljplaneras området noga av en specialist som bedömer och märker ut natur- och kulturvärden, samt läser av marken och förbereder så att skogsmaskinerna kör på de ställen som har bäst bärighet. 

Avverkning kan ge stora intäkter

Under normala förhållanden ger en avverkning ge ungefär 100 000 kronor per hektar och en del av intäkten bör du reservera för den kommande föryngringen. Hur mycket pengar avverkningen ger, beror på hur skogen har skötts under omloppstiden, trädslag och vilken kvalitet de har. De grova, raka stammarna är de mest värdefulla, eftersom de ger det eftertraktade sågtimret.

Hos oss har du möjlighet att få dina skogspengar att växa lite till. Genom att fördela din likvid i Betalplan med ränta, får du en mycket konkurrenskraftig ränteutveckling på innestående medel. 

För god lönsamhet hela vägen är det klokt att planera för hur du hanterar dina intäkter från skogen så att de stämmer med din skattesituation och kassaflöde. Vårt råd är att göra det ihop med en skatterådgivare som kan skog. Våra virkesköpare kan hänvisa till bra kontakter nära dig.

Avverkning = föryngring

Du behöver planera för ett nytt skogsbestånd i samband med avverkningen. Tack vare en framgångsrik förädling av skogsplantor ger dagens unga skogar upp till 30 procent högre tillväxt, i jämförelse med skogarna som började växa för 80 eller 100 år sedan. Även klimatet tjänar på slutavverkningen, eftersom en ungskog med växande träd binder mer koldioxid än äldre skogar där tillväxten redan kulminerat. 

Rätt metod för skonsam avverkning

Genom att förplanera avverkningsområdet noga, både via digitala kartor och på plats i skogen, kan vi avgöra var marken bär som bäst, för både maskiner och virke. Körvägar, överfarter och känsliga områden märks ut i kartunderlaget till maskingruppen. På så sätt kan vi välja rätt vägar för virket med så liten markpåverkan som möjligt.  

Läs mer om Rätt metod här

Skörd innebär ny skog

I samband med din avverkning bör du också planera för den nya generationens skog. Vilka trädslag vill du satsa på? Vilka träd passar bäst för din mark? Vilken föryngringsmetod är lämplig? Vi hjälper dig gärna komma fram till en lösning som passar dig och din mark. 

Mer om föryngring

Vi hjälper dig med avverkningen!

Stora Enso vill vara din långsiktiga skogspartner med fokus på lönsamhet, hållbarhet och biologisk mångfald. Vi är en långsiktig samarbetspartner med bred skoglig kompetens och stort klimatfokus.

Kontakta din lokala virkesköpare för kostnadsfri och förutsättningslös rådgivning av din skog!