Rätt metod minskar markskador

Stora Enso Skog har utvecklat arbetsmetoden Rätt Metod för att minska risken för markskador. Rätt Metod innebär att vi lägger större fokus på hur och var vi drar vägar för skogsmaskiner vid gallring och avverkning. På det viset undviker vi skador på marken som annars kan uppstå när fullastade skotare kör i skogen.

Det traditionella sättet att avverka en trakt är att skördaren följer ytterkanten, för att sedan lägga långa slag över området. Men för skotaren som ska köra ut virket är det inte optimalt, eftersom den måste passera områden med sämre bärighet.

Med Rätt Metod börjar skördaren istället hugga upp de så kallade basstråken som läggs i områden med bäst bärighet. De bär sedan den tyngsta trafiken och skotaren kan undvika fuktigare områden med full last. När vägen huggs upp läggs alla avverkade grenar och toppar på vägen och ger en väg som håller för många turer med fullastad skotare.

Visste du att idén bakom Rätt metod är ett koncept som en av våra duktiga maskinförare kom på och som sedan har utvecklats till den metod vi använder idag?

Rätt metod

Hör gärna av dig till oss!

Kunskap är allt

Innan en avverkning genomförs planerar vi noggrant. Våra duktiga och välutbildade planerade gör alltid en bedömning av platsens naturvärden och sociala värden innan åtgärder påbörjas.  

Läs mer

Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om vilka hänsyn vi tar till naturvärden före, under och efter avverkning.

Läs mer

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer