Bærekraftig skogbruk

Bærekraft er kjernen i Stora Ensos virksomhet, og vi har en ambisjon om å være ledende innen bærekraftig skogbruk. Et bærekraftig skogbruk er viktig for at vi skal kunne ha friske skoger og samfunn både i dag og i kommende generasjoner.

Vi bruker det som i dag er de beste kjente arbeidsmåtene innen storskala skogbruk, men vi stopper selvfølgelig ikke der. Vi jobber stadig med å evaluere og forbedre rutiner og arbeidsmåter, og vi samarbeider med forskere for å evaluere og utvikle de eksisterende metodene våre.

Vi streber etter å minimere miljøpåvirkningen – i alle ledd av virksomheten. Vi forventer at leverandørene og samarbeidspartnerne våre skal ta i bruk de samme prinsippene som oss, slik at miljøpåvirkningen kan minimeres, fra råvare til sluttprodukt.

Vi tar oss godt av medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere og har høye mål og krav når det gjelder sikkerhet og helse. Vi streber også etter et godt samarbeid og en god dialog med andre interessenter som berøres av virksomheten vår.

Slik steller vi skogen

Hvordan ser skogens omløpstid ut, og hvordan steller vi skogen i ulike faser? Her får du vite mer.

Les mer

Miljøhensyn ved avvirkning

$Skogbruket vårt bygger i all hovedsak på det man i Sverige kaller «trakthyggesbruk», det vil si at man etablerer en ny generasjon trær samtidig i bestanden.$ Her kan du lese om hvilke hensyn vi tar til naturen før, under og etter avvirkning.

Les mer

Sertifisering og miljøledelse

Skogbrukssertifisering sikrer at skogråvaren er produsert på en ansvarlig måte med hensyn til miljømessige, økonomiske og sosiale verdier.

Les mer

Rätt metod

Riktig metode innebærer at vi setter mer fokus på hvordan og hvor vi lager veier for skogsmaskiner ved tynning og avvirkning. Det reduserer både skader på skogbunnen og drivstofforbruk.

Les mer
Jeg er takknemlig for skogen som er der når jeg vil jakte, løpe, plukke ville bringebær, oppdage stort og smått med familien eller bare gå en tur

Ida Bränngård

Skogtjenestesjef

Biologisk mangfold

Å verne om det biologiske mangfoldet er helt selvsagt i virksomheten vår. Her kan du lese mer om hvordan det påvirker det daglige arbeidet vårt.

Les mer

Skogen og klimaet

Bærekraftig skogbruk er en viktig del av løsningen for å bekjempe klimaendringer. Her kan du lese mer om hvordan skogen påvirker klimaet

Les mer

Kunnskap er alt

Vi planlegger nøye før vi gjennomfører en avvirkning. De dyktige planleggerne våre gjør alltid en vurdering av stedets naturverdi og sosiale verdier før vi setter i verk tiltak.  

Les mer

Verdifull plantekraft

Råvaren fra skogen er fornybar og gjenvinnbar. Og den har mange bruksområder. Her kan du lese om hvordan vi jobber med økonomiske perspektiver på bærekraft. 

Les mer