Verdifull plantekraft gir økonomisk bærekraft

Vi i Stora Enso er av den oppfatningen at alt som produseres av fossile råvarer i dag, kan produseres av skog i morgen. Det finnes ingen begrensninger for hvordan råvaren fra skogen kan brukes. Den er fornybar og gjenvinnbar og kan erstatte fossile og ikke-fornybare materialer som plast, betong, stål og olje. Vi i Stora Enso Skog har i oppgave å sørge for at skogene våre skjøttes på en slik måte at de vokser godt, er friske og motstandsdyktige samt oppfyller de kvalitetskriteriene industrien har.

Fremtiden vokser i skogen

Med den fornybare råvaren har skogindustrien og skogindustriens produkter en nøkkelrolle i utviklingen mot et bærekraftig, biobasert samfunn. Vi i Stora Enso satser på utvikling av nye produkter og har som mål at 15 % av omsetningen skal komme fra nye produkter. Visste du at vi produserer krysslaminert tre som brukes innen trehusbygging, biokompositter som kan erstatte hardplast, eller formpressede take-away-skåler som kan erstatte plastskåler? Vi samarbeider også med andre store svenske selskaper som IKEA og H&M for å bygge et demonstrasjonsanlegg for tekstilproduksjon fra cellulose.

Vi jobber for å øke tilveksten i skogene våre. Høy tilvekst bidrar til at skogbruket vårt er lønnsomt og økonomisk bærekraftig, det bidrar også til å skape en mer bærekraftig råvare, og det øker karbonbindingen i skogen. Skogen vokser best hvis vi skjøtter den riktig. Det gjør vi gjennom å plante foredlede skogplanter, gjødsle der det egner seg, og utføre skjøtselstiltak som rydding og tynning på riktig tidspunkt. Å begrense viltbeiteskadene er en annen viktig del av skogskjøtselen – tilveksten minsker og kvaliteten forringes ved beiteskader. Foruten selve virkeråvaren fra skogen skaper vi verdi fra skogene våre i form av fornybar energi. Bioenergi og vindkraft er begge eksempler på fornybar energi som bidrar til Sveriges mål om å være karbondioksidnøytral innen 2050.

Friske skoger driver utviklingen

Den langsiktige skogforvaltningen vår er basert på de siste fremskrittene når det gjelder å forstå hvordan man kan øke trehelsen og skogens tilvekst. Dette krever at man har tilgang til de beste frøene, plantene og plantemetodene i kombinasjon med bruk av store skogdata og presisjonsskogbruk.

Fremtiden vokser i skogen

Langsiktighet og planlegging er avgjørende i skogbruket. De trærne vi planter i dag, avvirkes først om 60–100 år, og de tiltakene vi gjør i dag, gir effekt over lang tid, og iblant ikke før mange år senere.

Les mer

Greiner og topper blir bioenergi

Grot, greiner og topper fra skogen blir til fossilfri bioenergi for industriene våre, eller biodrivstoff til landets varme- og kraftvarmeverk.

Les mer

Planter og frø

På planteskolene våre pågår det alltid et nysgjerrig og kreativt utviklingsarbeid for å få frem livskraftige planter til dagens og morgendagens skoger. 

Les mer

Klimasmarte produkter fra Stora Enso

De klimasmarte løsningene våre for blant annet emballasje, trekonstruksjoner og biomateriale finnes i dag innen mange ulike bransjer. 

Les mer