Greiner og topper blir bioenergi 

Stora Enso Bioenergi er Sveriges største bioenergileverandør. Vi leverer biodrivstoff av høy kvalitet til landets varme- og kraftvarmeverk, samtidig som vi jobber med å øke tilbudet av fornybart biodrivstoff. Vi forsyner også Stora Ensos industrier med fossilfri bioenergi.

Det viktigste biodrivstoffet vårt kalles grot og består av greiner og topper. Grot er en fornybar, sikker og skånsom energikilde. Energien som utvinnes fra groten, er lagret solenergi og produseres helt og holdent av ressurser som ellers ville gått tapt. Ved å håndtere groten riktig får vi et materiale med høyt energiinnhold som skaper merverdi i alle ledd, fra leverandør til kunde.

Stora Enso Bioenergi leder utviklingen av grot av høy kvalitet i Sverige. Slik gjør vi:

  • Med riktige avvirkningsmetoder skånes terrenget, og groten får høy kvalitet.
  • Når virket er kjørt bort, kan kvistene tørke og kaste nålene på hogstfeltet. Deretter blir det lagt opp i hauger.
  • Haugen med grot dekkes med papp som beskyttelse mot nedbør og merkes med lapper.
  • Flisingen av grot skjer under den kalde delen av året, eller når kunder etterspør drivstoff. Transporten skjer vanligvis i forbindelse med flisingen. Det beste er om groten får tørke over en sommer. Et tørt og lett materiale gir større og færre lass, noe som er gunstig for både økonomi og miljø.
  • Hos kunden måles volum, vekt og fuktinnhold. Deretter kan energiinnholdet beregnes.
  • For at drivstoffet skal forbrennes effektivt og gi best mulig avkastning, er det viktig at flisen er tørr, det vil si holder høy kvalitet. Flis av høyeste kvalitet har lavt fuktinnhold, har riktig størrelse og er fri for forurensninger.

Bærekraftig skogbruk

Ambisjonen vår er å være ledende innen bærekraftig skogbruk. Bærekraft omfatter alt vi gjør i skogene, ut fra både et økonomisk, økologisk og sosialt perspektiv.

Les mer

Verdifull plantekraft

Råvaren fra skogen er fornybar og gjenvinnbar. Og den har mange bruksområder. Her kan du lese om hvordan vi jobber med økonomiske perspektiver på bærekraft. 

Les mer