Skogsplantor och frön 

Varje år producerar Stora Ensos plantskolor i Sverige cirka 60 miljoner plantor. Hälften av plantorna sätts ut på Stora Ensos marker, hälften säljs till andra skogsägare. Kvalitetskraven är självklart alltid lika höga, oavsett om kunden är ett skogsbolag eller en skogsägarfamilj. Våra tre plantskolor är Sjögränd i Värmland, Sör Amsberg i Dalarna och Nässja i Gästrikland.

Vi odlar enbart täckrotsplantor, främst tall och gran. Täckrotsplantorna är enkla att plantera med ett planteringsrör och plantorna har väl utvecklade rötter som ger en fin tillväxtstart. Hos oss pågår alltid ett nyfiket och kreativt utvecklingsarbete, baserat på lång erfarenhet och de senaste forskningsrönen. På så vis kan vi erbjuda livskraftiga och välskötta plantor – för dagens och framtidens skogar.

 

Vårt sortiment

Våra täckrotsplantor odlas i krukset av hårdplast som är fyllda med torv. Vi använder öppna odlingssystem med luftspalter i krukornas väggar. När rotspetsarna kommer i kontakt med luften stannar de upp och ett väl förgrenat rotsystem bildas. Metoden motverkar samtidigt rotdeformationer.

De färdiga plantorna packas i kartonger och levereras med roten i den torv som den vuxit upp i. Tack vare ett bra rotsystem och en balanserad storlek på plantan har varje planta goda förutsättningar för snabb etablering i fält.

Krukvolym och odlingstäthet

Vi använder oss av plantsystemen Planta 80/85 och Plantek. Plantek finns i tre versioner. 

 

tabell som visar krukvolym och odlingstäthet i våra plantsystem

 

Hör gärna av dig till oss!

Från frö till planta

Genom medvetet urval och gedigen kunskap får vi fram starka frön som blir livskraftiga plantor. 

Läs mer

Miljöinformation om skogsplantor

De senaste åren har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med nästan 80 procent. Nu arbetar vi vidare för att ytterligare minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer

Vårda dina skogsplantor

När du får hem dina skogsplantor är det viktigt att du hanterar dem på rätt sätt för att de ska få bästa möjliga förutsättningar att växa upp till livskraftiga, starka träd. Läs våra plantvårdsråd här. 

Läs mer

Lyckas med planteringen

Här kan du lära dig allt om hur du bäst lyckas med planteringen, allt från att använda rätt redskap till var på hygget plantorna ska placeras. 

Läs mer

Kontaktpersoner, Stora Enso Plantor

Hanna Andersson

Affärsansvarig Nässja, Stora Enso Plantor
070-307 11 54 hanna.andersson@storaenso.com

Malin Eriksson

Leveransansvarig Sör Amsberg, Stora Enso Plantor
073-232 42 80 malin.eriksson@storaenso.com

Johan Stjernberg

Produktionsledare Sjögränd, Stora Enso Plantor
073-024 31 12 johan.sternberg@storaenso.com

Jonas Hedén

Plantskolechef Nässja, Stora Enso Plantor
070-309 99 34 jonas.heden@storaenso.com

Per Johannesson

Plantskolechef Sjögränd, Stora Enso Plantor
072-734 22 40 per.johannesson@storaenso.com

Elisabet Dolff

Plantskolechef SörAmsberg, Stora Enso Plantor
070-201 15 89 Elisabet.Dolff@storaenso.com

Göran Pelleberg

Produktions- och miljökoordinator, Stora Enso Plantor
070-366 56 29 goran.pelleberg@storaenso.com

Andreas Alexandre

VD Stora Enso Plantor AB
0705985603 andreas.alexandre@storaenso.com