Miljöinformation om skogsplantor

De senaste åren har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med nästan 80 procent. Nu arbetar vi vidare för att ytterligare minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Sådant vi redan har gjort

 • Bytt ut alla oljepannor mot moderna biopannor som eldas med pellets från Stora Enso Bioenergi.
 • Ersatt cellplast (polystyrenkulor) med mer miljövänliga alternativ, bland annat träströ.
 • Anlagt sedimentationsdammar som samlar upp orenheter, torv och täckmaterial.
 • Använder biobäddar – ger minskad miljöpåverkan.
 • Utvecklat BeSafe, ett eget miljövänligt beläggningsskydd mot snytbagge.
 • Utvecklat en metod som minskar risken för gråmögelangrepp på mekanisk väg.

Sådant vi utvecklar just nu

 • Recirkulering av processvattnet för att spara vatten och säkra närmiljön.
 • Provar näringsmedelet arGrow® som bygger på aminosyran arginin, i vissa varianter tillsammans med aminosyran lysin. arGrow® är effektiv växtnäring som ger robusta växter med välutvecklade rotsystem samtidigt som det innebär dramatiskt mindre miljöpåverkan. Lösningen innebär också att kväveurlakningen minskar till nära inget alls. Aminosyrorna bildas genom en process där bakterier använder olika sockerarter till framställningen. Forskning vid SLU undersöker om restprodukter från skogsindustrin kan användas som bas vid produktion av arginin och lysin. Det skulle innebära ett attraktivt sätt att sluta skogens kretslopp – restprodukter från skogen som används för att förse nästa skogsgeneration med växtnäring.

Minskad kemikalieanvändning

Vi arbetar ständigt för att minimera användningen av kemikalier. Här är några exempel på våra metoder:

 • Vi minskar mängden ogräs genom att använda markduk i växthus och på friland.
 • Vi harvar grusytor istället för att bespruta dem med ogräsmedel.
 • Omgivande vegetation slås eller trimmas. På så sätt minskar vi risken för ogräs via fröspridning.
 • Vi använder ogräsättika istället för kemikalier.
 • I första hand rensar vi ogräs manuellt och besprutar bara i undantagsfall.
 • Vi tvättar odlingskassetter med högtryck och hetvattenbad för att döda bakterier och sporer.
 • Vi rengör våra växthus regelbundet för att minimera risken för mögel och annan kontaminering.
 • Vår egenutvecklade metod ”pinnen” minskar risken för gråmögelangrepp – på mekanisk väg
 • BeSafe, vårt egenutvecklade, miljövänliga beläggningssskydd mot snytbagge.
 • Utöver BeSafe används också Conniflex, ett mekaniskt plantskydd som består av lim och ett tunt lager sand.

Så fungerar ”pinnen”

Vår egenutvecklade metod ”pinnen” går ut på att fysiskt skrapa av vatten från gröndelen av plantorna och på så vis få dem att torka snabbare. Skrapningen görs av ett aluminiumrör som hänger ner från bevattningsrampen. Metoden gör att risken för gråmögelangrepp minskar. Den gör också att behovet av kemiska medel minskar, samtidigt som plantan får en bra höjd.

Andreas Alexandre

Andreas Alexandre

Funktionschef, Stora Enso Plantor

Plantor och frön

På våra tre plantskolor växer livskraftiga plantor för dagens och framtidens skogar.

Läs mer

Från frö till planta

Genom medvetet urval och gedigen kunskap får vi fram starka frön som blir livskraftiga plantor. 

Läs mer

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer

Kontaktpersoner, Stora Enso Plantor

Andreas Alexandre

Funktionschef, Stora Enso Plantor
070-598 56 03 andreas.alexandre@storaenso.com

Josefine Wahlkvist

Beställningar & leverans, Stora Enso Plantor
073-024 31 12 josefine.wahlkvist@storaenso.com

Jonas Hedén

Plantskolechef Nässja, Stora Enso Plantor
070-309 99 34 jonas.heden@storaenso.com

Elisabet Dolff

Plantskolechef Sör Amsberg, Stora Enso Plantor
070-201 15 89 Elisabet.Dolff@storaenso.com

Carolina André

Plantskolechef Sjögränd, Stora Enso Plantor
070-216 08 71 carolina.andre@storaenso.com

Göran Pelleberg

Produktionschef, Stora Enso Plantor
070-366 56 29 goran.pelleberg@storaenso.com

Yvonne Hedman Nordlander

Förädlingsspecialist, Stora Enso Plantor
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Emma Spåls

Fröodlingschef, Stora Enso Plantor
073-836 56 06 emma.spals@storaenso.com

Margareta Persson

Odlingschef, Stora Enso Plantor
070-628 15 45 margareta.persson@storaenso.com

Hanna Andersson

Affärschef, Stora Enso Plantor (föräldraledig)
070-307 11 54 hanna.andersson@storaenso.com