Från frö till planta

Frö

Vi plockar tall- och grankottar på våra egna fröplantager och lagrar dem på plantskolorna. Genom att värma upp mogna kottar i en klängkammare blir fröna frilagda. Klängt frö skickas till SkogForsk för avvingning, rensning och fraktionering. Därefter får vi färdiga frön levererade till våra plantskolor. Här förvarar vi fröna i en frys.

Odlingskassetter

Plantorna odlas i odlingskassetter som fylls med torv. Odlingskassetterna är av plast och dessa återanvänder vi under kommande odlingsår på plantskolorna.

Såddmaskin

Såddperioden startar i mars och pågår fram till mitten av juli. I såddlinjen fylls torven i odlingskassetterna och en såddmaskin applicerar ett frö i varje kruka i odlingskassetten. Odlingskassetterna placeras på en odlingsram som vi sedan transporterar ut till växthusen.

I växthuset gror fröna

I växthusen gror fröna och blir till små plantor. Här får plantorna vatten och näring via en bevattningsramp. Säsongen är uppdelad i tre såddperioder. Det innebär att alla växthus fylls tre gånger med nysådd under en odlingssäsong.

Plantorna växer färdigt på friland

Efter ett antal veckor i växthusen flyttas plantorna ut på friland för att växa färdigt. Plantorna får vatten och näring via en bevattningsramp.
De två första såddomgångarna växer klart under första odlingssäsongen och blir infrysta för leverans nästkommande vår. Den tredje såddomgången övervintrar utomhus och levereras nästkommande höst.

Plantor som täcks med konstsnö

Den tredje såddomgångens plantor täcks med konstsnö som skyddar dem från sträng kyla under kommande vinter.

Plantorna packas i pappkartonger

Under augusti börjar vi leverera höstens plantor. De transporteras in i produktionslokalen till förpackningslinjen där de separeras från odlingskassetterna och packas i pappkartonger.

Mellanlagring i plantkyl

Plantorna kan behandlas med olika skydd mot snytbagge, till exempel sand och lim. Pappkartongerna läggs på en träpall som bandas och mellanlagras i en plantkyl.

Vi säljer och levererar plantor under större delen av året. Plantorna som levereras från april till midsommar har varit lagrade i en plantfrys som håller –4 grader.

Emma Spåls

Emma Spåls

Fröodlingschef, Stora Enso Plantor

Miljöinformation om skogsplantor

De senaste åren har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med nästan 80 procent. Nu arbetar vi vidare för att ytterligare minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer

Plantor och frön

På våra tre plantskolor växer livskraftiga plantor för dagens och framtidens skogar.

Läs mer

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer

Lyckas med planteringen

Ge de nya plantorna bästa möjliga förutsättningar att bli livskraftiga träd.

Läs mer

Kontaktpersoner, Stora Enso Plantor

Andreas Alexandre

Funktionschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Josefine Wahlkvist

Beställningar & leverans, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Jonas Hedén

Plantskolechef Nässja, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Elisabet Dolff

Plantskolechef Sör Amsberg, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Carolina André

Plantskolechef Sjögränd, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Göran Pelleberg

Produktionschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Yvonne Hedman Nordlander

Förädlingsspecialist, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Emma Spåls

Fröodlingschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Margareta Persson

Odlingschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Hanna Andersson

Affärschef, Stora Enso Plantor (föräldraledig)

Visa kontakt information