Hållbarhet i skogen

Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, inklusive vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.

Att vi bryr oss om människor och vår planet är en del av vår uppförande kod, Stora Enso Code. Med våra värderingar Ta ledningen och Gör det rätta försöker vi föregå med gott exempel i alla delar av vår verksamhet.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med de tre perspektiven av hållbarhet här nedan. 

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer
död ved

Biologisk mångfald

Att värna den biologiska mångfalden är en självklarhet i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur det påverkar vårt vardagliga arbete.

Läs mer

Skogen och klimatet

Hållbart skogsbruk är en viktig del i lösningen för att bekämpa klimatförändringar. Här kan du läsa mer om hur skogen påverkar klimatet.

Läs mer

Skogen och människan

Social hållbarhet handlar både om hur vi bidrar till samhället där vi är verksamma, hur vi utvecklar skogens sociala värden som rekreation och jakt, och om hur vi tar hand om våra anställda. 

Läs mer

Värdefull växtkraft

Råvaran från skogen är förnybar och återvinningsbar. Och den har många användningsområden. Här kan du läsa om hur vi jobbar med ekonomiska perspektiv på hållbarhet. 

Läs mer

Att äga och bruka skog

Äger du skog har har funderingar på hur du bäst brukar och sköter den för att såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala värden ska öka i din skog? Läs mer på våra skogsägarsidor om vad som är bra att tänka på.

Läs mer