Värdefull växtkraft ger ekonomisk hållbarhet

Vi på Stora Enso har uppfattningen att allt som tillverkas av fossila råvaror idag, kan tillverkas av skog imorgon. Det finns inga begränsningar för hur råvaran från skogen kan användas. Den är förnybar och återvinningsbar och kan ersätta fossila och icke-förnybara material som plast, betong, stål och olja. Vi på Stora Enso Skog har i uppgift att se till att våra skogar sköts så att de växer bra, är friska och motståndskraftiga samt uppfyller de kvalitetskriterier som industrin har.

Framtiden växer i skogen

Med sin förnybara råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Vi på Stora Enso satsar på utveckling av nya produkter och har som mål att 15 % av vår omsättning ska komma från nya produkter. Visste du att vi tillverkar korslimmat trä som används i trähusbyggnationer, biokompositer som kan ersätta hårdplast eller att vi producerar formpressade take-away skålar som kan ersätta plastskålar? Vi samarbetar även med andra stora svenska företag som IKEA och H&M för att bygga en demonstrationsanläggning för textilproduktion från cellulosa.

Vi arbetar för att öka tillväxten i våra skogar. En hög tillväxt bidrar till att vårt skogsbruk är lönsamt och ekonomiskt hållbart, det bidrar även till att skapa mer hållbar råvara och ökar inbindningen i skogen. Skogen växer bäst om vi sköter den rätt. Det gör vi genom att plantera förädlade skogsplantor, gödsla där det är lämpligt, och utföra skötselåtgärder som röjning och gallring vid optimal tidpunkt. Att begränsa viltbetesskadorna är en annan viktig del av skogsskötseln – tillväxten minskar och kvaliteten försämras vid betesskador. Förutom själva virkesråvaran från skogen skapar vi värde från våra skogar i form av förnybar energi. Bioenergi och vindkraft är båda exempel på förnybar energi som bidrar till det nationella målet om att vara koldioxidneutrala 2050.

Friska skogar driver utvecklingen

Vår långsiktiga skogsförvaltning bygger på de senaste framstegen när det gäller att förstå hur man kan öka trädhälsan och skogens tillväxt. Detta kräver tillgång till de bästa fröna, plantorna och planteringsmetoderna i kombination med användning av stora skogsdata och precisionsskogsbruk.

Hör gärna av dig till oss!

Framtiden växer i skogen

Långsiktighet och planering är avgörande i skogsbruket. De träd vi planterar idag avverkas först om 60-100 år och de åtgärder vi gör idag ger effekt under lång tid och ibland inte förrän många år senare.

Läs mer

Grenar och toppar blir bioenergi

Grot, grenar och toppar från skogen, blir till fossilfri bioenergi för våra industrier, eller biobränsle till landets värme- och kraftvärmeverk.

Läs mer

Plantor och frön

På våra plantskolor pågår alltid ett nyfiket och kreativt utvecklingsarbete för att få fram livskraftiga plantor till dagens och morgondagens skogar. 

Läs mer

Klimatsmarta produkter från Stora Enso

Våra klimatsmarta lösningar för bland annat förpackningar, träkonstruktioner och biomaterial finns idag inom många olika branscher. 

Läs mer