Framtiden växer i skogen

Långsiktighet och planering är avgörande i skogsbruket. De träd vi planterar idag avverkas först om 60-100 år och de åtgärder vi gör idag ger effekt under lång tid och ibland inte förrän många år senare. 

Vårt skogsbruk är hållbart också genom att vi hushållar med resurserna från skogen. Det gör vi genom att hålla noggrann kontroll på skogen, hur den mår, hur mycket den växer, hur mycket vi skördar och hur råvaran sedan används. Vi utvecklar kontinuerligt kunskapen vi har om våra skogar i form av information och data. Det gör vi både med hjälp av den kunskap och erfarenhet vi har inom organisationen och med hjälp av strategiska samarbeten med forskare och andra experter. Att göra avverkningsberäkningar och prognoser på hur våra skogars virkesförråd utvecklar sig framåt är en självklarhet för oss. Vi vill att råvaran ska räcka till mycket och finnas tillgänglig långsiktigt, men också att den ska användas på bästa möjliga sätt.


Hör gärna av dig till oss!

Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om vilka hänsyn vi tar till naturvärden före, under och efter avverkning.

Läs mer

Så sköter vi våra skogar

I Sverige använder vi oss huvudsakligen av trakthyggesbruk. Hur vi sköter om skogen under tiden den växer har stor påverkan på hur välmående den fullvuxna skogen blir.

Läs mer

Ekologisk landskapsplan

Den ekologiska landskapsplanen hjälper oss att kombinera naturvård och skogsbruk genom planering, bristanalys och löpande inventering 

Läs mer