Grenar och toppar blir bioenergi 

Stora Enso Bioenergi är Sveriges största bioenergileverantör. Vi levererar högkvalitativt biobränsle till landets värme- och kraftvärmeverk, samtidigt som vi arbetar med att öka utbudet av förnybart biobränsle. Vi förser också Stora Ensos industrier med fossilfri bioenergi.

Vårt viktigaste biobränsle kallas grot och består av grenar och toppar.

Grot är en förnybar, säker och skonsam energikälla. Energin som utvinns från groten är lagrad solenergi och produceras helt och hållet av resurser som annars skulle gått förlorade.

Genom att hantera groten rätt får vi ett material med högt energiinnehåll som skapar mervärde i alla led, från leverantör till kund.

Stora Enso Bioenergi leder utvecklingen av högkvalitativ grot i Sverige. Så här gör vi:

  • Med rätt avverkningsmetoder skonas marken och groten får en hög kvalitet.
  • När virket är bortkört får riset torka och barra av på hygget. Därefter skotas det ihop till en välta.
  • Vältan med grot täcks med papp som skydd mot nederbörd och märks med vältlappar.
  • Flisningen av groten sker den kalla delen av året, eller då kunder efterfrågar bränsle. Transporten sker vanligtvis i samband med flisningen. Bäst är om groten får torka över en sommar. Ett torrt och lätt material ger större och färre lass, något som gynnar både ekonomi och miljö.
  • Hos kunden mäts volym, vikt och fukthalt. Därefter kan energiinnehållet beräknas.
  • För att bränslet ska förbrännas effektivt och ge bästa avkastning är det viktigt att flisen är torr, det vill säga håller en bra kvalitet. Flis av högsta kvalitet håller låg fukthalt, har rätt storlek och är fri från föroreningar.

Hör gärna av dig till oss!

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer

Värdefull växtkraft

Råvaran från skogen är förnybar och återvinningsbar. Och den har många användningsområden. Här kan du läsa om hur vi jobbar med ekonomiska perspektiv på hållbarhet. 

Läs mer