Skogen påverkar klimatet, och klimatet påverkar skogen. Hållbart skogsbruk är en viktig del i lösningen för att bekämpa klimatförändringar
Maria Saxe, hållbarhetschef

Maria Saxe

Hållbarhetschef, Stora Enso Skog
Så påverkar skogen klimatet

Substitutionseffekten

När produkter baserade på skoglig råvara används till att ersätta fossila material uppstår en substitutionseffekt. Här berättar vi hur det fungerar.

Läs mer

Klimatets påverkan på skogen

Klimatförändringar väntas leda till mer extremväder och ökade insektsangrepp. Här berättar vi om hur vi försöker rusta skogen på bästa sätt för att klara kommande klimatförändringar.

Läs mer

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer