Substitutionseffekten

Om produkter baserade på skoglig råvara används till att ersätta fossila produkter uppstår en substitutionseffekt. Det innebär att utsläpp av fossil koldioxid ersätts med utsläpp av biogen koldioxid. Så länge endast nettotillväxten i skogen används för produktion av den skogliga råvaran innebär detta att halten koldioxid i atmosfären inte ökar.

Hur stor denna substitutionseffekt är beror på vilka produkter som produceras, var de produceras och vad de ersätter.

Produkter som produceras med skoglig råvara i många fall lägre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv än fossila eller icke-förnybara alternativ.

Träfibrer kan återvinnas minst fem gånger, material som till exempel wellpapp kan återvinnas över 20 gånger innan det används för att tillverka bioenergi för att skapa ytterligare värde.

I en rapport från 2020 uppskattades Stora Ensos totala klimatpåverkan som – 11,5 miljoner ton CO2-eqv, vilket till stor del tack vare den klimatnytta som uppstår när material med hög klimatpåverkan byts ut mot trä. Detta motsvarar koldioxidutsläppen från cirka 5 miljoner medelstora bilar som kör 20 000 km årligen.

Hör gärna av dig till oss!

Klimatsmarta produkter från Stora Enso

Våra klimatsmarta lösningar för bland annat förpackningar, träkonstruktioner och biomaterial finns idag inom många olika branscher. 

Läs mer

Skogens påverkan på klimatet

Den svenska skogen fungerar idag som en koldioxidsänka. Mest kol binder skogen under tillväxtperioden. Här får du veta mer om hur skogen påverkar klimatet. 

Läs mer

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer