Skogen och människan

En viktig del i hållbarhetsbegreppet är de sociala värden som skogen ger för oss människor. Social hållbarhet handlar både om hur vi tar hand om våra anställda, hur vi samverkar med våra intressenter och hur vi bidrar till samhället där vi är verksamma.

Sveriges skogsindustri och våra underentreprenörer skapar över 120 000 jobb runt om i Sverige, framför allt på landsbygden. Skogens sociala värden handlar också om rekreation, jakt, och att tillgängliggöra skogen genom öppna skogsvägar. Vi lånar eller arrenderar ofta ut mark till olika idrottstävlingar eller andra arrangemang, och alla medarbetare får ägna sig åt volontärarbete på arbetstid 8 timmar varje år. På så sätt bidrar vi till de lokalsamhällen där vi finns, lever och verkar.

flicka och träd

Besök skogen

Att vi mår bra av att vara i naturen råder det ingen tvekan om. I Sverige är dessutom skogen öppen för alla. Här kan du läsa mer om vad det kan vara bra att tänka på inför ett skogsäventyr.

Läs mer

Skogsbruk och renskötsel

Stora Enso äger skog där fem olika samebyar bedriver renskötsel. Vi har avtal med samebyarna för att säkerställa att våra verksamheter kan samexistera på ett sätt som blir bra för alla parter.

Läs mer

Hänsyn till lokalsamhället

Eftersom vår verksamhet pågår på så många olika platser påverkar den också många människor. När vi ska göra en åtgärd i skogen tittar vi därför också på hur skogen används, vilka stigar och leder som finns och vilken social hänsyn som behövs.

Läs mer

Jakt

Jakt engagerar och har ett stort värde för många människor. Vi vill erbjuda jakt till så många som möjligt på våra marker.

Läs mer

Social hållbarhetsagenda 

Stora Enso är ett globalt bolag med verksamhet i många länder. En tydlig social hållbarhetsagenda är centralt för hela koncernen. 

Läs mer

Jobba med oss!

Våra anställda och samarbetspartners är nyckeln till vår framgång och helt avgörande för att vi ska lyckas med våra högt ställda ambitioner när det gäller hållbarhet. Kom och jobba med oss! 

Läs mer