Jakt och viltförvaltning

Jakt engagerar och har ett stort värde för många människor. Stora Ensos marker ska bidra till att alla djurarter som är knutna till våra skogar ska kunna finnas i livskraftiga populationer, samtidigt som skogsproduktionen ska hålla hög kvalitet.

Vi vill erbjuda jakt för så många som möjligt på våra marker. Det ger givande jaktupplevelser för många, men också produktionsanpassad avskjutning. Med hjälp av ansvarsfull viltförvaltning vill vi se till att skadorna orsakade av klövvilt i våra ungskogar hålls inom acceptabla nivåer.

Viltförvaltning

Viltförvaltning är en viktig del av skogsskötseln. Älgar äter gärna tallplantor och skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket.

Läs mer

Jaga på Stora Ensos marker

Vem får jaga på Stora Ensos marker och hur går det till? 

Läs mer

Utbildning om skog och klövvilt

Tillsammans med andra skogsbolag har vi tagit fram en kostnadsfri utbildning om skog och klövvilt.

Läs mer

Lediga jaktupplåtelser

Jaktrapport.se är ett samarbete mellan flera stora skogsägare, bland andra Stora Enso Skog. Här hittar du lediga jaktupplåtelser.

Gå till Jaktrapport.se
skog i dimma
För mig är jakt den bästa naturupplevelsen. Spänningen, att skärpa sina sinnen. Det gör att jag upplever mer av naturen  under jakten än annars.
Sandra Hänninen, planeringsledare

Sandra Hänninen

Planeringsledare