Utbildning om skog och klövvilt

Med webbutbildningen Skog och klövvilt kan du enkelt öka dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt. Vi ställer krav på genomförd utbildning för jägare som jagar på våra marker. Den första versionen av utbildningen lanserades sommaren 2011. Sedan dess har utbildningen uppdaterats ett flertal gånger, den senaste gången i maj 2016.


Skog- och Klövvilt var i första hand avsedd för de jägare som jagar på våra marker. Den riktar sig nu även till markägare, både de som jagar själva och de som upplåter sin jaktmark till andra. Genom webbutbildningen ”Skog och klövvilt” kan du enkelt öka dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt. Vi har valt att göra den tillgänglig för en bred grupp och ser gärna att du tar del av den. Vi ställer krav på genomförd utbildning av jägare som jagar på mark upplåten av oss.

Bakom utbildningen står Billerud Korsnäs, Holmen, LRF, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra. 

 

Skog- och klövviltsutbildning

Med den här utbildningen vill vi bidra till ökade kunskaper om skötsel av klövvilt utifrån både skogsägarnas och jägarnas perspektiv

Michael Larsson

Viltförvaltningschef
Gå till utbildningen

Jakt

Jakt engagerar och har ett stort värde för många människor. Vi vill erbjuda jakt till så många som möjligt på våra marker.

Läs mer

Lediga jaktupplåtelser

Jaktrapport.se är ett samarbete mellan flera stora skogsägare, bland andra Stora Enso Skog. Här hittar du lediga jaktupplåtelser.

Gå till Jaktrapport.se

Jaga på Stora Ensos marker

Vem får jaga på Stora Ensos marker och hur går det till? 

Läs mer