Hänsyn till lokalsamhället 

Eftersom vår verksamhet pågår på så många olika platser påverkar den också många människor. När vi ska göra en åtgärd i skogen tittar vi därför också på hur skogen används, vilka stigar och leder som finns och vilken social hänsyn som behövs.


Vilken social hänsyn kan jag förvänta mig?

Vilken typ av social hänsyn som tas vid avverkning beror på områdets karaktär. Social hänsyn sker i regel genom anpassning av våra åtgärder. Vanliga anpassningar är att lämna fröträd, använda skonsamma markberedningsmetoder eller lämna skärmar/grupper av träd mot bebyggelse, stigar eller vägar. Ibland kan social hänsyn handla om att ta ner extra träd i samband med en avverkning för att ge en fastighet solläge. Det är endast i särskilda fall, i områden av stor betydelse för friluftsliv, rekreation och näringsliv som social hänsyn kan innebära att avverkning inte sker.

Hör gärna av dig till oss!

Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om vilka hänsyn vi tar till naturvärden före, under och efter avverkning.

Läs mer
flicka och träd

Besök skogen

Att vi mår bra av att vara i naturen råder det ingen tvekan om. I Sverige är dessutom skogen öppen för alla. Här kan du läsa mer om vad det kan vara bra att tänka på inför ett skogsäventyr.

Läs mer

Skogsbruk och renskötsel

Stora Enso äger skog där fem olika samebyar bedriver renskötsel. Vi har avtal med samebyarna för att säkerställa att våra verksamheter kan samexistera på ett sätt som blir bra för alla parter.

Läs mer