Plantvårdsråd

Skogsplantor är levande växter som behöver ljus och vatten för att må bra

  • På våren levereras plantorna frusna eller halvtinade. (På hösten levereras de färska.)
  • Plantorna ska skyddas för starkt solljus och värme, ställ kartongerna svalt,
    under tak eller i skugga. Använd med fördel skuggduk.
  • Kartongerna är ett sätt att fryslagra och transportera plantor, men är inte en bra förvaringsplats efter leverans.
  • Öppna kartongerna direkt efter upptining för att ge plantorna luft och ljus. Riv eller skär bort  övre delen av kartongen, men låt dem fortfarande stå skuggigt.
  • Plantera snarast, men plantera aldrig plantor med frusna eller torra torvklumpar.
  • Vattna plantorna vid behov och se till att rotklumparna är helt upptinade innan plantering.
Om plantor förvaras för länge i stängda kartonger sänks plantornas vitalitet och svampar som trivs i den mörka fuktiga miljön kan angripa dem. Vanliga svamparter, t ex gråmögel, som finns överallt och normalt inte utgör hot mot plantors hälsa kan då allvarligt skada plantorna. Det beror på att den stängda plantkartongen är en optimal miljö för svampen att växa i medan plantorna inte får det de behöver – ljus och vatten.

Vill du behålla den goda plantkvalitet som vi i plantskolan arbetat för hoppas vi att du följer våra råd!

Plantor och frön

På våra tre plantskolor växer livskraftiga plantor för dagens och framtidens skogar.

Läs mer

Från frö till planta

Genom medvetet urval och gedigen kunskap får vi fram starka frön som blir livskraftiga plantor. 

Läs mer

Miljöinformation om skogsplantor

De senaste åren har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med nästan 80 procent. Nu arbetar vi vidare för att ytterligare minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer

Kontaktpersoner, Stora Enso Plantor

Andreas Alexandre

Funktionschef, Stora Enso Plantor
070-598 56 03 andreas.alexandre@storaenso.com

Josefine Wahlkvist

Beställningar & leverans, Stora Enso Plantor
073-024 31 12 josefine.wahlkvist@storaenso.com

Jonas Hedén

Plantskolechef Nässja, Stora Enso Plantor
070-309 99 34 jonas.heden@storaenso.com

Elisabet Dolff

Plantskolechef Sör Amsberg, Stora Enso Plantor
070-201 15 89 Elisabet.Dolff@storaenso.com

Carolina André

Plantskolechef Sjögränd, Stora Enso Plantor
070-216 08 71 carolina.andre@storaenso.com

Göran Pelleberg

Produktionschef, Stora Enso Plantor
070-366 56 29 goran.pelleberg@storaenso.com

Yvonne Hedman Nordlander

Förädlingsspecialist, Stora Enso Plantor
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Emma Spåls

Fröodlingschef, Stora Enso Plantor
073-836 56 06 emma.spals@storaenso.com

Margareta Persson

Odlingschef, Stora Enso Plantor
070-628 15 45 margareta.persson@storaenso.com

Hanna Andersson

Affärschef, Stora Enso Plantor (föräldraledig)
070-307 11 54 hanna.andersson@storaenso.com