Plantvårdsråd

Skogsplantor är levande växter som behöver ljus och vatten för att må bra

  • På våren levereras plantorna frusna eller halvtinade. (På hösten levereras de färska.)
  • Plantorna ska skyddas för starkt solljus och värme, ställ kartongerna svalt,
    under tak eller i skugga. Använd med fördel skuggduk.
  • Kartongerna är ett sätt att fryslagra och transportera plantor, men är inte en bra förvaringsplats efter leverans.
  • Öppna kartongerna direkt efter upptining för att ge plantorna luft och ljus. Riv eller skär bort  övre delen av kartongen, men låt dem fortfarande stå skuggigt.
  • Plantera snarast, men plantera aldrig plantor med frusna eller torra torvklumpar.
  • Vattna plantorna vid behov och se till att rotklumparna är helt upptinade innan plantering.
Om plantor förvaras för länge i stängda kartonger sänks plantornas vitalitet och svampar som trivs i den mörka fuktiga miljön kan angripa dem. Vanliga svamparter, t ex gråmögel, som finns överallt och normalt inte utgör hot mot plantors hälsa kan då allvarligt skada plantorna. Det beror på att den stängda plantkartongen är en optimal miljö för svampen att växa i medan plantorna inte får det de behöver – ljus och vatten.

Vill du behålla den goda plantkvalitet som vi i plantskolan arbetat för hoppas vi att du följer våra råd!

Plantor och frön

På våra tre plantskolor växer livskraftiga plantor för dagens och framtidens skogar.

Läs mer

Från frö till planta

Genom medvetet urval och gedigen kunskap får vi fram starka frön som blir livskraftiga plantor. 

Läs mer

Miljöinformation om skogsplantor

De senaste åren har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med nästan 80 procent. Nu arbetar vi vidare för att ytterligare minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer

Kontaktpersoner, Stora Enso Plantor

Andreas Alexandre

Funktionschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Josefine Wahlkvist

Beställningar & leverans, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Jonas Hedén

Plantskolechef Nässja, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Elisabet Dolff

Plantskolechef Sör Amsberg, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Carolina André

Plantskolechef Sjögränd, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Göran Pelleberg

Produktionschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Yvonne Hedman Nordlander

Förädlingsspecialist, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Emma Spåls

Fröodlingschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Margareta Persson

Odlingschef, Stora Enso Plantor

Visa kontakt information

Hanna Andersson

Affärschef, Stora Enso Plantor (föräldraledig)

Visa kontakt information