Certifiering och miljöledning

Skogsbrukscertifiering säkerställer att skogsråvaran har producerats på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala värden.

Certifiering innebär att en oberoende organisation granskar och intygar att vårt arbetssätt stämmer överens med en certifieringsstandard. Det är också ett sätt att säkerställa att vi hela tiden arbetar aktivt med att förbättra oss. Ett viktigt led i detta är att systematiskt följa upp arbetet genom interna och externa revisioner.

Vi arbetar i dag efter flera certifieringssystem, dels skogsbruksstandarderna FSC® (FSC-C020565) och PEFC™ som reglerar hur skogen ska brukas. Dessa standarder omfattat allt från arbetsmiljö till miljöhänsyn och social hänsyn, Vi arbetar även med FSC Controlled Wood som är en standard som reglerar hur vi säkerställer att råvara vi köper från andra skogsägare också är framtaget på ett ansvarsfullt sätt. Vi är också certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001 som säkerställer och hjälper oss att utveckla vårt miljöledningsarbete kontinuerligt, samt ISO 45001 som är motsvarande standard inom arbetsmiljö.

Vill du lämna synpunkter? 

Sammanfattning av intern revision av Stora Enso Skogs FSC/PEFC gruppcertifikat för skogsägare 2020:

  • 23 skogsägare reviderades. På grund av Corona genomfördes alla revisioner utom en via teams.
  • Fokus för revisionen var att gå igenom nyheterna i nya FSC standarden.
  • Ungefär en tredjedel av skogsägarna hade inga avvikelser.
  • Det vanligaste förbättringsområdet rör bristande dokumentation rörande vilka bestånd som på sikt ska vara lövdominerade.

Stora Enso Code

Stora Enso-koden, vår uppförandekod, ger oss de verktyg vi behöver för att fatta rätt beslut och främjar samtidigt öppenhet, etik och hållbarhet.

Läs mer

Affärspolicy

För Stora Enso är efterlevnad av lagar och regler bara början. En kultur präglad av ärlighet, transparens och etiskt agerande är avgörande för våra långsiktiga framgångar.

Läs mer (pdf)

Certifieringsdokument

PDF
Certifikat PEFC
137.77 KB
Download
PDF
Certifikat FSC
198.11 KB
Download
PDF
Miljöhänsyn vid avverkning
1.51 MB
Download
PDF
Certifieringsrapport PEFC
45.47 KB
Download
PDF
Cerifikat_45001_arbetsmiljo
78.89 KB
Download
PDF
Skötselplan - sammanfattning av ekologisk landskapsplan
2.58 MB
Download
PDF
Arbetsmiljöpolicy Stora Enso (engelska)
99.02 KB
Download
PDF
Arbetsmiljöåtagande (svenska)
196.95 KB
Download
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Karta över vårt skogsinnehav

På den här kartan kan du se vårt skogsinnehav, var våra frivilliga avsättningar, vindområden och annat finns.

Läs mer

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och omfattar allt vi gör i skogarna, inklusive vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.

Läs mer

Certifiera ditt skogsbruk

Är du skogsägare och vill veta mer om hur du kan certifiera ditt skogsbruk? Vi hjälper dig gärna vidare. Här kan du läsa mer om vår certifieringstjänst och andra tjänster för att planera och administrera ditt skogsbruk.

Läs mer