Vårt skogsinnehav

Stora Enso äger 1,4 miljoner hektar mark i Sverige, varav 1,14 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Det gör oss till en av Sveriges största skogsägare. Eftersom vi bedriver ett certifierat skogsbruk i skogarna vi äger kan våra kunder vara säkra på att våra produkter kommer från hållbart förvaltade skogar.

Som en av Sveriges största skogsägare köper och säljer vi skogsmark med syfte att förbättra vårt skogsinnehav. Med det menar vi till exempel skogar som ligger närmare våra industrier, eller att innehavet blir mer sammanhängande. När vi har objekt till salu, finns de presenterade till höger, med länk till aktuell mäklare.

Vi samverkar med många olika typer av intressenter i frågor som rör vårt skogsinnehav. Allt från privatpersoner till organisationer och andra företag.

Karta över vårt markinnehav

I kartan kan du se var i Sverige vi äger mark, men du kan också filtrera fram kartlager som visar till exempel var våra frivilliga avsättningar eller ekologiska landskap finns. Kartans olika lager hittar du om du klickar på den gröna knappen "Lager" i kartans övre högra hörn.

Frivilliga avsättningar och nyckelbiotoper

Tidigare presenterades de nyckelbiotoper som finns på Stora Ensos markinnehav på en webbplats hos Skogsstyrelsen. Eftersom det krävde manuell uppdatering i flera steg fanns stor risk för inaktuell information eller misstag. Istället har vi nu valt att publicera informationen här på vår egen webbplats. Här uppdateras kartan automatiskt samtidigt som markinnehavet ändras i våra verksamhetssystem. Det här gör vi för att säkerställa att vi alltid har uppdaterad och korrekt information om var våra frivilliga avsättningar finns. 

Hör gärna av dig till oss!

Testa tjänsten Min karta

Lantmäteriet har en tjänst som heter Min karta, där du hittar allmänt tillgängliga registerkartor, ortofoton m.m. Det finns användarvänliga ritverktyg så att den som vill enkelt kan rita på kartan och spara som bild. För den historieintresserade så finns det också flygbilder från förr att botanisera bland.

Testa gärna