Skogen påvirker klimaet, og klimaet påvirker skogen. Bærekraftig skogbruk er en viktig del av løsningen for å bekjempe klimaendringer

Maria Saxe

Bærekraftsjef, Stora Enso Skog
Slik påvirker skogen klimaet

Substitusjonseffekten

Når produkter basert på skogråvare brukes til å erstatte fossile materialer, oppstår det en substitusjonseffekt. Her forteller vi hvordan det fungerer.

Les mer

Klimaets påvirkning på skogen

Klimaendringer forventes å føre til mer ekstremvær og flere insektangrep. Her forteller vi om hvordan vi forsøker å forberede skogen på beste måte for å takle de kommende klimaendringene.

Les mer

Bærekraftig skogbruk

Ambisjonen vår er å være ledende innen bærekraftig skogbruk. Bærekraft omfatter alt vi gjør i skogene, ut fra både et økonomisk, økologisk og sosialt perspektiv.

Les mer