Avverkning, röjning och föryngring

Hjälp med delar eller allt?

Med engagemang och unikt bred kompetens har vi höga ambitioner att möta dina önskemål!

Vi vågar påstå att vi har ett av marknadens mest heltäckande program för skogsbruk och skötsel. Vi hjälper dig med alla skogliga tjänster, från val av plantor till föryngringen till skötselåtgärder och skörd. När du anlitar oss kan du lita på att åtgärderna i din skog genomförs av välutbildade maskinförare som tar rätt hänsyn till dina miljö- och kulturvärden i skogen.

Hör gärna av dig till oss!

Avverka                                              

Vid skörden tar du vara på de värden som du och skogsägare före dig skapat genom skötsel hela vägen från att träden var små plantor. Vi hjälper dig ta vara på det bästa av värdena!

Mer om avverkning

Ta vara på riset                                        

Groten ger grön energi och mervärden. Uttag av grot passar i många typer av slutavverkningar och ger både extra intäkter, en bättre start för den nya skogen och trevligare mark att gå på. 

Mer om Grot

Gallra                                                    

Ge plats för skogen att växa! Gallra med jämna intervall att ge luft och utrymme till träden som växer. 

Mer om gallring

Röj, röj, röj!

Den viktigaste investeringen du kan göra är en rätt tajmad röjning när skogen växer som allra mest. Dessutom är det i unga år du har chans att bestämma vilken skog du vill ha. 

Mer om röjning

Föryngra skogen                                   

En anpassad markberedning plantor som är rätt matchade för marken de ska växa i. Två av ingredienserna för en lyckad föryngring. 

Mer om föryngring

Skogsbilvägen                                        

Visste du att det går 50 gånger mer energi att transportera virke i terräng jämfört med väg? Skogsbilvägar gör gott för både miljö och ekonomi. Funderar du på att underhålla eller bygga nytt? Vi hjälper dig.

Mer om skogsbilvägar
Unga skogsbestånd växer snabbt och tidsfönstret för rätt tid att röja är kort. För sent blir ofta dyrt och du har allt att vinna på att sköta skogen i rätt tid

Lewi Köppler

Virkesköpare

Trä från din skog i sköna hem,  världen över

Prognoser visar att det kommer att byggas mer i världen de närmaste 40 åren än vad det gjort hittills under hela mänsklighetens historia! Byggande och boende står idag för påfrestningar på klimatet genom stora koldioxidutsläpp. 

Ljuset finns i skogen, där trä ger betydande möjligheter för byggbranschen att minska sin klimatpåverkan. I många fall är trä överlägset stål och betong och med trä kan man bygga både högt, hållfast och brandsäkert. Att bygga hus av trä går dessutom fortare och är tystare i jämförelse med stål och betong. 

Och visst känns det lite extra bra i magen att veta att träden från din skog blir till hållbara och trivsamma hem för många människor, världen över?