Nytt nummer av Skogsnära ute nu!

Magasinet för skogsägare, läs och prenumerera

För skogsägare

Att äga skog är något fantastiskt som ger dig många värden. Värden som utvecklas när du sköter skogen och fattar aktiva beslut. Här kan du läsa mer om hur vi kan vara en partner på vägen.

Läs mer

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer

Jobba med oss

Våra anställda och samarbetspartners är nyckeln till vår framgång och helt avgörande för att vi ska lyckas med våra högt ställda ambitioner när det gäller hållbarhet. Kom och jobba med oss! 

Läs mer

Välkommen till vår webbplats

Här hittar du mängder av skogskunskap, tjänster för skogsägare, information om hållbart skogsbruk, vår roll som skogsägare och mycket annat. Vi hoppas du ska trivas hos oss!

Via Min Skog kan du som är skogsägare logga in och se kartor, skogsbruksplan och annat som berör vårt samarbete:

Skola för skogsägare

I den här seminarieserien möter du specialister inom både skog, skatt och bank som delar med sig av goda råd och smarta skogstips för ett hållbart och lönsamt skogsägande. 

Till skogsskolan
död ved

Biologisk mångfald

Att värna den biologiska mångfalden är en självklarhet i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur det påverkar vårt vardagliga arbete.

Läs mer

Välkommen till skogen

Människan mår bra av att vara i naturen. Skogen är öppen för alla och bjuder på många härliga upplevelser som jakt, sport, picknick eller svampplockning.

Läs mer

Skogliga tjänster 

För dig som skogsägare finns allt från smarta planeringstjänster som kan hjälpa dig utveckla ditt skogsägande, till hjälp med genomförande av skogsåtgärder. 

Till skogliga tjänster