Skogsskolan för dig som äger skog

Sju program under ledning av Magdalena Forsberg

Logga in direkt

Har du skogsbruksplan hos oss och har utfört skötsel i egen regi under året? Logga in och registrera åtgärderna i din plan innan 22 december. De skogsåtgärder som vi utfört på ditt uppdrag lägger vi in i planen och hör av oss när din plan är redo för ett nytt år med skötsel. 

Logga in i Min Skog

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer

Jobba med oss

Våra anställda och samarbetspartners är nyckeln till vår framgång och helt avgörande för att vi ska lyckas med våra högt ställda ambitioner när det gäller hållbarhet. Kom och jobba med oss! 

Läs mer

Välkommen till vår webbplats!

Här hittar du mängder av skogskunskap, tjänster för skogsägare, information om hållbart skogsbruk, vår roll som skogsägare och mycket annat. Vi hoppas du ska trivas hos oss!

Är du skogsägare och vill logga in i Min Skog gör du det enklast här:

För dig som skogsägare

Att äga skog är något fantastiskt som ger dig många värden. Värden som utvecklas när du sköter skogen och fattar aktiva beslut. Här kan du läsa mer om hur vi kan vara en partner på vägen.

Läs mer
död ved

Biologisk mångfald

Att värna den biologiska mångfalden är en självklarhet i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur det påverkar vårt vardagliga arbete.

Läs mer

Välkommen till skogen

Människan mår bra av att vara i naturen. Skogen är öppen för alla och bjuder på många härliga upplevelser som jakt, sport, picknick eller svampplockning.

Läs mer

Skogliga tjänster 

För dig som skogsägare finns allt från smarta planeringstjänster som kan hjälpa dig utveckla ditt skogsägande, till hjälp med genomförande av skogsåtgärder. 

Till skogliga tjänster
människa promenerar i skogen

Kontakta oss om skogsfrågor!

Oavsett om du vill ställa en enstaka fråga eller söker efter ett långsiktigt samarbete, vill sälja virke eller söker efter skogsbrukstjänster så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!