Harvesting Partner

Harvesting Partner är ett koncept som gör det enklare för nya entreprenörer att komma in på marknaden. Vårt mål är att utveckla och vitalisera marknaden för avverkningstjänster i Sverige. Genom Harvesting Partner vill vi locka skickliga operatörer och främja utveckling och företagande med fokus på säkerhet, hållbarhet och produktivitet.

Vad?

Harvesting Partner-konceptet har skapats av Stora Enso och bygger på ett fyraårigt kontrakt med nya och etablerade entreprenörer.

Partnerskapet är en möjlighet för dig som är en skicklig maskinförare med drömmar om att driva eget företag.

Hur?

Partnerskapet omfattar finansiering av nya maskiner som hyrs under avtalsperioden. Dessutom ingår bokföringstjänster, HR-tjänster, utbildning och deltagande i våra nätverk av leverantörer.

Genom kontraktet förbinder sig du som Harvesting Partner att förse Stora Enso med säker, hållbar och effektiv verksamhet med en stabil produktion och ett företagande med fokus på utveckling.

Fördelar med Harvesting Partner

  • Möjlighet till snabb etablering med nya maskiner och avverkningsuppdrag
  • Inget krav på eget kapital för maskinfinansiering
  • Goda möjligheter för framtida expansion av företaget
  • Trygghet genom långsiktighet och stabilitet
  • Tillgång till ett nätverk av externa företag och leverantörer som hjälper dig i ditt företagande.

”Affärsmodellen med avverkningspartner är ett steg i rätt riktning. Detta är en fantastisk möjlighet och ett mycket attraktivt koncept. Jag är stolt över att vara maskinförare och ställer höga krav på mig själv i fråga om effektivitet och kvalitet.”

Simon Liljegren, Harvesting Partner

"Vi vill sänka trösklarna för våra partners och göra det enklare för dem att starta eget. Framförallt slipper de utmaningen i att ordna med finansieringen av maskinerna och dessutom får de stöd i sitt företagande från oss."

Mattias Bränngård, Stora Enso

Lär känna en av våra Harvesting Partners

Emil Wollbrand

"Nästan för bra för att vara sant!"

Simon var först ut som Harvesting Partner

Jag är intresserad, men hur går jag till väga?

Så blir du en Harvesting Partner