Entreprenör hos Stora Enso Skog

Som samarbetspartner till Stora Enso är du en viktig kugge i vår verksamhet. Tillsammans med våra entreprenörer jobbar vi med ständig utveckling och innovation för en mer hållbar och förnybar framtid. Vi har nära samarbeten med forskare, branschorganisationer och myndigheter för att kunna jobba med nytänkande lösningar imorgon och ompröva det vi gjorde igår.

Vi kan erbjuda uppdrag inom ett stort verksamhetsområde, både sett ur ett geografiskt perspektiv och ur verksamhetsperspektiv. Våra egna skogar och de privata skogsägare vi arbetar tillsammans med finns över hela Mellansverige. Våra fem grundprinciper är hållbar verksamhet, frisk och motiverad personal, stabila processer, ständiga förbättringar och effektiva flöden. Det gäller såväl för våra egna medarbetare och arbetsflöden som för våra entreprenörers.

Hör gärna av dig till oss!

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer
gran som blommar

Certifiering och miljöledning

Vi arbetar idag efter flera certifieringssystem. De innefattar allt från arbetsmiljö till miljöhänsyn och social hänsyn. 

Läs mer

Rätt metod

Rätt Metod innebär att vi lägger större fokus på hur och var vi drar vägar för skogsmaskiner vid gallring och avverkning. Det minskar både markskador och bränsleförbrukning.

Läs mer