Skogen og mennesket

En viktig del av bærekraftbegrepet er de sosiale verdiene som skogen gir oss mennesker. Sosial bærekraft handler både om hvordan vi tar vare på de ansatte, hvordan vi samarbeider med interessentene våre, og hvordan vi bidrar til samfunnet der vi driver virksomhet.

$Sveriges skogindustri og underentreprenørene våre skaper over 120 000 jobber rundt om i Sverige, først og fremst på landsbygda.$ Skogens sosiale verdier handler også om rekreasjon, jakt og å gjøre skogen tilgjengelig ved å ha åpne skogsveier. Vi låner eller forpakter ofte ut grunn til ulike idrettskonkurranser eller andre arrangementer, og alle medarbeidere kan delta i frivillig arbeid i arbeidstiden 8 timer hvert år. På den måten bidrar vi til lokalsamfunnene der vi holder til, lever og driver virksomhet.

Besøk skogen

At vi har godt av å være i naturen, er det ingen tvil om. I Norge er dessuten skogen åpen for alle. Her kan du lese mer om hva det kan være lurt å tenke på før et skogeventyr.

Les mer

Skogbruk og reindrift

Stora Enso eier skog der fem ulike samiske tettsteder driver med reindrift. Vi har en avtale med disse lokalsamfunnene for å sikre at virksomhetene våre kan sameksistere på en måte som er god for alle parter.

Les mer

Hensyn til lokalsamfunnet

Ettersom virksomheten vår pågår på så mange ulike steder, påvirker den også mange mennesker. Når vi skal gjennomføre et tiltak i skogen, ser vi derfor også på hvordan skogen brukes, hva slags stier og veier som finnes, og hvilke sosiale hensyn som må tas.

Les mer

Jakt

Jakt engasjerer og har stor verdi for mange mennesker. Vi ønsker å tilby så mange som mulig å drive jakt på eiendommene våre.

Les mer

Sosial bærekraftagenda 

Stora Enso er et globalt selskap med virksomhet i mange land. En tydelig sosial bærekraftagenda er sentralt for hele konsernet. 

Les mer

Jobb hos oss!

De ansatte og samarbeidspartnerne våre er nøkkelen til fremgangen vår og helt avgjørende for at vi skal lykkes med de høye ambisjonene våre når det gjelder bærekraft. Kom og jobb hos oss! 

Les mer