Vindkraft i drift

Idag finns det ca 90 vindkraftverk som producerar förnybar energi på Stora Ensos marker. Totalt genererar de drygt 1 000 GWh vilket motsvarar årsförbrukningen av el till 200 000 villor som värmer huset på annat sätt än med direktverkande el.

Projektnamn Kommun(er) Driftstart Antal verk på Stora Ensos mark Installerad effekt på Stora Ensos mark [MW] Uppskattad årsproduktion [GWh]
Åndberg Härjedalen 2021 8 43 114
Granberg Älvdalen 2011 2 4 11
Högberget Leksand + Falun 2008 3 6 16
Köjkeberget Ludvika + Vansbro 2009 3 6 16
Långmarken VKV 1-3 Kristinehamn 2017 3 10 26
Mången Härjedalen 2012 2 16
Norra Länsmansberget Sunne 2023 3 19 49
Orrberget Ludvika 2019 9 33 87
Risbrunn  Härjedalen 2008 1 2 5
Rödbergsfjället Vansbro 2008 8 16 42
Silkomhöjden S Ludvika + Vansbro 2009 3 6 16
Skaftåsen Härjedalen 2021 34 224 590
Södra Länsmansberget-Häjsberget Sunne 2020 2 8 22
Stöllsäterberget Malung + Sälen + Torsby 2023 1 6 15
Tavelberget etapp 1 Falun 2010 3 6 16
Tavelberget etapp 2 Falun 2016 1 2 5
Totalt
  86 397 1044

Har du synpunkter med avseende på FSC och Stora Ensos energiprojektering?

Skicka in dem här: synpunkter.vindkraft.fsc@storaenso.com

Vindkraftsområden på Stora Ensos mark

PDF
Karta vindkraftsprojekt norr
24.9 MB
Download
PDF
Karta vindkraftsprojekt söder
24.9 MB
Download
Vindkraft under utveckling

Vindkraft under utveckling

Vi möjliggör fortsatt utveckling av vindkraft på våra marker genom att dels utveckla projekt i egen regi, dels genom att samarbeta med olika partners.

Läs mer
vindkraftverk

Tyck till om planerade vindområden

Vi bjuder in till tidig dialog innan en samrådsprocess inleds vid en eventuell vindkraftsetablering. Här har du möjlighet att lämna synpunkter. 

Läs mer
vindkraftverk

Vindkraft

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Läs här om hur vi stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi

Läs mer
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Vårt skogsinnehav

På kartan kan du se var i Sverige vi har vårt skogsinnehav, men även var frivilliga avsättningar och ekologiska landskap finns. 

Gå till kartan