Vi bjuder in till dialog 

Stora Enso erbjuder möjlighet till tidig dialog, som sker innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering.

Här har du möjlighet att lämna in synpunkter redan innan Stora Enso har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör, samt efteråt, under hela tillståndsprövningen. Vi kommer att sammanställa de synpunkter som kommer in och delge dem till projektören i de fall projektering blir aktuellt. Om du har önskemål om ett fysiskt möte innan projekteringen har påbörjats, ange det när du lämnar dina synpunkter. I pdf-filerna finns en översikt över vindområden på Stora Ensos mark där projekten befinner sig i tidig dialogfas samt områden där projektering pågår, men tillståndet inte har delgetts än. Vindområden är områden där förutsättningar kan finnas för en vindkraftsetablering, men där projektering inte har inletts.

Tyck till om planerade projekt

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde kontaktar du fastighetschef Mikael Perérs. När du lämnar dina uppgifter så samtycker du samtidigt till att Stora Enso får rätten att lämna ut dina uppgifter till relevant projektör för området.

Kartor över våra vindområden

PDF
Karta över vindområden, norr
2.04 MB
Download
PDF
Karta över vindområden, söder
2.52 MB
Download
Fastighetsavdelningen Stora Enso Skog

Fastighetsavdelningen Stora Enso Skog

Om du inte har en bestämd kontaktperson
vindkraftverk i solnedgång

Befintlig vindkraft och projektutveckling

Vi vill gärna möjliggöra vindkraftsetablering på våra marker tillsammans med olika partners. Här kan du se vilka etableringar som är genomförda eller på gång.

Läs mer
vindkraftverk

Med vindens kraft produceras hållbar energi

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Läs här om hur vi stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi.

Läs mer
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Vårt markinnehav

På den här kartan kan du se var i landet vårt markinnehav finns. 

Läs mer