Vi bjuder in till dialog 

Stora Enso erbjuder möjlighet till tidig dialog, som sker innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering.

Här har du möjlighet att lämna in synpunkter redan innan Stora Enso har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör, samt efteråt, under hela tillståndsprövningen. Vi kommer att sammanställa de synpunkter som kommer in och delge dem till projektören i de fall projektering blir aktuellt. Om du har önskemål om ett fysiskt möte innan projekteringen har påbörjats, ange det när du lämnar dina synpunkter. I pdf-kartorna visas vindområden på Stora Ensos mark där projekten befinner sig i fasen för tidig dialog samt områden där projektering pågår. Vindområden är områden där förutsättningar kan finnas för en vindkraftsetablering, men där projektering inte har inletts. Kartorna visar även befintliga vindparker och projektområden där projektering pågår men tillstånd inte har erhållits.

Tyck till om planerade projekt

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde kontaktar du vindkraftschef Emil Thalin. När du lämnar dina uppgifter så samtycker du samtidigt till att Stora Enso får rätten att lämna ut dina uppgifter till relevant projektör för området.

Kartor över våra vindområden

PDF
Karta vindkraftsprojekt norr
24.9 MB
Download
PDF
Karta vindkraftsprojekt söder
24.9 MB
Download

Har du synpunkter med avseende på FSC och Stora Ensos energiprojektering?

Skicka in dem här: synpunkter.vindkraft.fsc@storaenso.com

vindkraftverk i solnedgång

Vindkraft i drift

Idag finns det ca 90 vindkraftverk som producerar förnybar energi på Stora Ensos marker. 

Läs mer
vindkraftverk

Med vindens kraft produceras hållbar energi

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Läs här om hur vi stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi.

Läs mer
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Vårt markinnehav

På den här kartan kan du se var i landet vårt markinnehav finns. 

Läs mer