Om Stora Enso Skog

Stora Enso Skog är en del av Stora Enso. Skogen är våra rötter och vår framtid. Vi förvaltar och brukar skogen på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Vårt uppdrag är att utveckla långsiktigt hållbara värden från vår egen skog, och att varje dag förse Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke. Det utgör den råvara som är grunden då papper, kartong, träprodukter och andra hållbara produkter från skogen tillverkas. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder. Vi tror att allt som idag tillverkas av fossila material kan tillverkas av träd imorgon.

Vi är övertygade om att framtiden är träbaserad och förnybar och vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Tillsammans med våra samarbetspartners (entreprenörer, affärspartners, skogsägare) utvecklar vi metoder och verktyg för att bedriva ett hållbart skogsbruk och vi visar omtanke om medmänniskor och miljö.

Hör gärna av dig till oss!

Skoghalls bruk

Våra industrier

Stora Enso har industrier över hela världen, men den absolut största delen av Stora Enso Skogs virkesråvara går såklart till våra svenska industrier. Här får du veta mer om vilka de är och vad de tillverkar av råvaran. 

Läs mer (engelskspråkig sida)
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Vårt skogsinnehav

I kartan över vårt markinnehav kan du se var vi äger mark, men också bland annat våra frivilliga avsättningar och ekologiska landskap.

Läs mer

Forskning och innovation

Vi samarbetar med ledande akademiska organisationer för att fortsätta utveckla mer hållbara och förnybara lösningar.

Läs mer