Forskning och innovation

Skogen är en stor och viktig del av Sveriges historia, också en minst lika viktig del av vår framtid. Vår målsättning är att vara ledare inom hållbart skogsbruk. Därför är forskning och innovation ständigt på vår agenda.

Vi har unika möjligheter att använda våra stora skogstillgångar som en plattform för innovationer och utveckling. Genom forskning och samarbete med partners inom näringslivet och den akademiska världen kan vi hela tiden förbättra våra processer och arbetsmetoder baserat på nya insikter.

Skogens hållbarhet i fokus

Samarbete med ledande akademiska organisationer är avgörande för oss och stöder vår fortsatta omvandling till ett företag för förnybart material. Med ett omfattande forskningssamarbete mellan industri och universitet kan vi komma ett steg närmare nya innovationer. Sedan 2020 har Stora Enso ett strategiskt samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen fokuserar på förnybarhet och hållbarhet inom skogsbruket och biobaserade material inom fyra huvudområden: biologisk mångfald, anpassad skogsförvaltning, fjärranalysteknik och livscykelanalys. Samarbetet kommer att stärka kompetensutvecklingen för personal vid Stora Enso och SLU.

Skogsbrukets gemensamma forskningsagenda

Tillsammans med Skogsindustrierna, akademin och andra aktörer i branschen har vi en gemensam forskningsagenda som bygger på fyra huvudområden:

  • Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer
  • Utveckla nya biobaserade produkter och tjänster
  • Öka det industriella träbyggandet

Hör gärna av dig till oss!

Koncernens innovationsagenda

Läs mer

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer