Nyckelbiotoper visas numera på vår egen webbplats

Här hittar du karttjänsten med nyckelbiotoperna

Varför är Stora Ensos nyckelbiotoper borttagna från Skogsstyrelsens webbplats?

Sedan hösten 2022 finns inte längre Stora Ensos nyckelbiotoper registrerade på Skogsstyrelsens webbplats Skogens pärlor. Istället finns mer uppdaterad och relevant information på vår egen webbplats.

Alla våra avsättningar finns nu redovisade i kartfunktionen på vår egen webbplats. Eftersom kartan är kopplad till vårt verksamhetssystem BESK har vi möjlighet att alltid ge uppdaterad information utan manuell uppdatering. Det här ökar kvaliteten och relevansen i den information som webbplatsbesökaren får.

Skogsföretagens nyckelbiotoper har aldrig registrerats i Skogsstyrelsens databas över nyckelbiotoper. De områden som visats på Skogsstyrelsens sidor är en separat kartfil, som inte har någon koppling till myndighetens databas. Inga nyckelbiotoper har dolts eller avregistrerats, utan visningen av våra nyckelbiotoper har bara flyttats till vår webbplats där de kan visas mer korrekt och uppdaterat. Mängden registrerade nyckelbiotoper har inte förändrats.

Orsakerna är flera till att vi valt att visa nyckelbiotoperna själva istället för via Skogens pärlor:

  • Vi är angelägna om att data är så korrekta som möjligt. I perioder har vi fått kritik baserat på uppgifter som inte är aktuella/korrekta. Genom att tillhandahålla uppgifter som är ständigt uppdaterade hoppas vi undvika den här typen av missförstånd.
  • Ansvaret för att inventera och registerhålla uppgifterna ligger hos oss, inte hos Skogsstyrelsen
  • Vi har en ambition att visa upp alla våra naturvårdsområden, inte bara nyckelbiotoper.
  • Arbetet med att uppdatera data på det sätt som gjorts tidigare är tids- och resurskrävande, både för oss och Skogsstyrelsen. Den lösning vi nu valt är automatisk.
  • Visas informationen på mer än ett ställe finns alltid en risk för att uppgifterna skiljer sig åt. Vi visar originaldata på vår karttjänst.

I samband med att vi bad Skogsstyrelsen att ta bort våra data från sin externa webbplats fick vi aldrig någon information om att förändringen skulle komma att påverka deras tillsynsverksamhet. Vi har dock aldrig ifrågasatt deras bedömning. Vår avsikt har aldrig varit att försvåra för Skogsstyrelsen. Efter att vi fått denna information påbörjade vi omgående ett gemensamt arbete för att, om möjligt, hitta en lösning som inte försvårar Skogsstyrelsens arbete. Denna process pågår.

 

Frågor från media

  • Carl Norell, presschef Stora Enso: carl.norell@storaenso.com +46 722410349
  • Emelie von Bothmer, kommunikationschef Stora Enso Skog: emelie.von.bothmer@storaenso.com +46-732323644

Hör gärna av dig till oss!