Prislistor

Mätning och prissättning av virke

Olika virkessortiment och kvalitet genererar olika värden och pris. När du säljer virke till oss via avverkningsuppdrag eller leverans, så mäts virket in och kvalitetsklassas av oberoende part. 

Massaved och sågtimmer prissätts i kubikmeter fastmått under bark, m3fub, vilket är den vanligast förekommande måttenheten för virke. I prislistan anges grundpriset för sortimentet, alltså exklusive eventuella pristillägg och premier, även exklusive kostnader för avverkning. De vanligaste virkessortimenten är normaltimmer, massaved och grot. I skogsbestånd med särskilt god kvalité tar vi också ut specialsortiment. Din virkesköpare kan ge dig prisuppgifter där det är aktuellt. 

När vi summerar ett avverkningsuppdrag så får du alltid en slutredovisning av hela uppdraget, där samtliga intäkter och kostnader framgår tydligt.

På den här sidan har vi samlat grundpriserna för de vanligaste sortimenten av massaved och sågtimmer, samt skogsplantor. 

Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss för att få en bedömning av vilket ekonomiskt utfall just din avverkning kan ge.

Hitta din virkesköpare här

Plantskolor i Gästrikland, Dalarna och Värmland

Via våra plantskolor kan du köpa skogsplantor i olika proveniens och storlekar, med eller utan behandling mot snytbagge.

Det finns flera olika typer av plantor, vi hjälper dig till ett val av planta som passar just din mark.


Planttyper och prisuppgifter på skogsplantor för hela Mellansverige:

PDF
Plantprislista 2024
1.28 MB
Download

De vanligaste virkessortimenten

Normaltimmer, massaved och grot hör till de vanligaste sortimenten i skogen. Där  kvalitén är särskilt god tar vi också fram specialsortiment. Din virkesköpare ger dig information och prisuppgifter för de sortiment som är möjliga att ta vara på hos dig. Samtidigt kan du få en bedömning av kostnaden för avverkning.  

Hos oss mäts och prissätts ditt virke i enheten fastmått under bark, m3fub. Ladda ner en Pdf som beskriver skillnaden mellan fast mått och toppmätt:

PDF
Så fungerar mätning och prissättning enligt m3fub
4.98 MB
Download

Aktuella prislistor för sågtimmer och massaved

Härjedalen samt norra Hälsingland

PDF
Sågtimmer Jämtland, Nordanstig, Hudiksvall, Ljusdal H824-0A
134.75 KB
Download
PDF
Massaved landskapet Hälsingland samt Jämtlands och Västernorrlands län H124-0A
79.71 KB
Download

Södra Hälsingland

PDF
Sågtimmer Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker H824-0H
137.46 KB
Download
PDF
Massaved landskapet Hälsingland samt Jämtlands och Västernorrlands län H124-0A
79.71 KB
Download

Dalarnas län och landskapet Gästrikland

PDF
Sågtimmer Dalarna, Gästrikland H824-0B
132.63 KB
Download
PDF
Massaved Dalarnas län H124-0B
79.59 KB
Download
PDF
Massaved Gästrikland H124-0J
79.54 KB
Download

Landskapet Uppland och Västmanlands län

PDF
Sågtimmer landskapet Uppland, Västmanlands län H824-0C
135.4 KB
Download
PDF
Massaved landskapet Uppland H124-0C
78.79 KB
Download
PDF
Massaved Västmanlands län H124-0V
78.79 KB
Download

Landskapet Södermanland

PDF
Sågtimmer landskapet Södermanland H824-0D
135.57 KB
Download
PDF
Massaved landskapet Södermanland H124-0D
78.6 KB
Download

Norra Örebro

PDF
Sågtimmer Norra Örebro H824-0N
135.76 KB
Download
PDF
Massaved Örebro län förutom landskapet Värmland H124-0N
78.93 KB
Download

Norra Värmland

PDF
Sågtimmer Norra Värmland H824-0E
135.66 KB
Download
PDF
Massaved landskapet Värmland H124-0F
79.41 KB
Download

Södra Värmland samt Södra Örebro

PDF
Sågtimmer Södra Värmland H824-0F
137.34 KB
Download
PDF
Massaved landskapet Värmland H124-0F
79.41 KB
Download

Västra Götalands län

PDF
Massaved Västra Götaland H124-0G
112.4 KB
Download
PDF
Sågtimmer Västra Götaland H824-0G
133.78 KB
Download

Tillsammans för en förnybar framtid

När ditt virke förädlas hos oss tas hela trädet tillvara och blir till allt från stabila byggelement till grafiskt papper, kartong eller värme.

Nedbrutet i sina allra minsta beståndsdelar förädlar vi dessutom din skog till tunna foliefilmer som ersätter plast och aluminium i mat- och vätskekartonger. Textiler, bindemedel och biokompositer är andra exempel. 

Trä är både förnybart, fossilfritt och återvinningsbart och en fenomenal råvara till en mängd av framtidens produkter. 

I samarbete med landets skogsägare gör vi gemensamt en insats för en framtid där vi ersätter fossila material med förnybara. 

Så går skogsaffären till

Skogsaffären steg för steg, olika affärsformer och vad trädets olika delar används till. Här kan du läsa mer om frågor som rör affären och virkets väg från skogen till förädling.

Mer om skogsaffären
Vad är en kubikmeter virke?

Fastmått eller toppmätt? Måtten i skogen är många, här hittar du de vanligaste