Hälsa och säkerhet på jobbet

Du ska må bra av att jobba hos oss

På Stora Enso Skog eftersträvar vi en arbetsmiljö där alla känner sig sedda och välkomna. Vi eftersträvar arbetsplatser som är fysiskt och psykiskt trygga, där alla bidrar till trivsel och säkerhet. Alla skall komma hem säkert från arbetet varje dag. Vi är sedan 2018 certifierade mot ISO 45001, som är ett arbetsmiljöledningssystem för Hälsa och Säkerhet.

Vi är varandras arbetsmiljö

Hela vår organisation präglas av ambitionen att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö. När vi måste prioritera kommer alltid säkerhet och hälsa i första hand. Alla medarbetare, chefer, arbetsmiljöombud och säkerhetsambassadörer är viktiga i det lokala arbetsmiljöarbetet som omfattar hela vår verksamhet. Utöver det har vi ett specialistteam som arbetar med att stötta verksamheten inom säkerhet och hälsa. Vi har ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM, med fokus på främjande och förebyggande arbete. Vi utvecklar och stödjer våra medarbetare och chefer inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Vi minskar risken för ohälsa och olycksfall genom bra rutiner, kunskap och kompetens.

Hur jobbar vi?

Tillsammans med vår externa företagshälsovårdpartner arbetar de med arbetsrelaterad hälsa och förebyggande arbetsmiljö i hälsa och säkerhet.

Vart tredje år erbjuds alla medarbetare att genomföra en hälsoprofilgenomgång för att kartlägga den egna hälsan och man får råd och tips om hur man kan förbättra sin hälsa. Vi arbetar också med vår satsning ”Från risk till frisk”, där medarbetare som kan behöva extra stöttning för att må bättre. Där får man hjälp och inspiration med bland annat kost, träning och sömnvanor. Alla anställda erbjuds också en fin lunchförmån för att stimulera goda kostvanor i vardagen. Vi erbjuder också en företagsbetald sjukvårdsförsäkring för alla anställda som underlättar och möjliggör en snabb specialist kontakt.

Vi erbjuder även ett friskvårdsbidrag som kan användas till t.ex. ridning, segling eller varför inte styrketräning? Det kan vara en bra start till ett hälsosammare liv.

We belong here

Vi är övertygade om att en bra arbetsplats är en arbetsplats där alla känner sig rättvist och respektfullt behandlade, där dina unika egenskaper uppskattas, där du känner dig hörd och att du hör hemma. Därför har vi inom Stora Enso nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och mobbning, och vi förespråkar mångfald och inkludering inom hela vårt företag.

We Belong Here är ett koncerngemensamt initiativ med syfte att bygga bättre och mer inkluderande arbetsplatser på hela Stora Enso. Det är en viktig resa som påbörjats och som är både utmanande och givande. Vi vill bygga ett långsiktigt engagemang för förändring och en kultur som möjliggör både mångfald och inkludering.

Hör gärna av dig till oss!

Läs vår arbetsmiljöpolicy