Skogsskötsel som lönar sig

Det lönar sig att vara aktiv i skogen

Här är exempel på några åtgärder som du kan göra för att öka avkastningen i ditt skogsföretag.

  1. Välj rätt plantor. Ju bättre start din skog får desto större är chansen att de utvecklas till träd som ger tillväxt och kvalitet. Förädlade plantor från en plantskola har bra härdighet och kvalitet.
  2. Röjning ger mångdubbelt tillbaka. Ungskog växer snabbt och det är viktigt att det finns plats och möjlighet för träden att utvecklas. Även om det kostar pengar och tid ger en väl röjd ungskog högre avkastning vid både gallringar och föryngringsavverkningen.
  3. Gallring har betydelse. När ett bestånd vuxit till 12-14 meters höjd brukar det vara dags för den första gallringen. Gallringens intäkter är viktiga, men det stora bidraget är att de skapar ett värdefullt bestånd i föryngringsavverkningen.
  4. Föryngringsavverka vid rätt tidpunkt. Avverkningsmogen skog är sämre rustad för att klara stormar, torka, röta och insektsangrepp. Den kan också börja tappa i värde. När träden inte fortsätter sin tillväxt på höjden är det dags för avverkning.)

 

Vill du veta mer?

Hitta din kontaktperson