Årsbokslut för din skog

Gör ett årsbokslut

En vanlig fråga som skogsägare ställer sig är vilka avdrag man får göra. Här är några smarta tips om hur du kan skatteplanera och vad du ska tänka på inför årsbokslutet.

Tomas Lusth, fastighetsmäklare på Areal, kan inte nog poängtera vikten av att gå igenom årets händelser för att se om några åtgärder behöver göras innan årsskiftet.

– Har det hänt mycket under året är det bra att göra ett provbokslut, där du sammanställer intäkter och kostnader. Då framgår det om du behöver agera innan årsskiftet, framför allt om du haft större intäkter. Det kan finnas möjlighet att exempelvis dela upp avverkningsintäkten över flera år i en betalplan.

Det kan också finnas utrymme för någon investering innan årsskiftet. Tomas tipsar skogsägare om att man kan göra avdrag för kostnader som kommer löpande för att kvitta mot intäkter som kommer längre fram.

– Många skogsägare avverkar med flera års mellanrum, vilket ofta innebär att de får en stor intäkt, men inga intäkter åren däremellan. Många kostnader i form av vägavgifter, försäkringar, ekonomitjänster, skogsvårdskostnader är årliga och leder till ett underskott i verksamheten om det inte finns några intäkter. Underskottet kan sedan kvittas mot intäkter som kommer flera år senare.

Vilka är de vanligaste frågorna om ekonomi som du får från skogsägare?

– Ofta får jag frågan om vilka avdrag man får göra. Det korta svaret är att det ska finnas en tydlig koppling till näringsverksamheten. Har du en ren skogsfastighet är avdragsmöjligheterna mer begränsade än om du har en lantbruksfastighet med ekonomibyggnader.

Vilka är dina viktigaste råd för att få ett lönsamt skogsbruk?

– Var aktiv och vänta inte för länge med skogsvårdsåtgärder! När du har en aktivt förvaltad skogsfastighet håller du i gång tillväxten. Gallringar ska inte vänta mer än något år, när det kommer till slutavverkning finns i regel lite mer spelrum och du kan anpassa till din skattesituation och rådande marknadspriser till viss mån.

– Vi ser ganska ofta att skogsägare har en tendens att överhålla gamla bestånd som växer dåligt och har dålig förräntning. Det kan finnas mycket röta och torrgranar som till och med gör att det blir en negativ förräntning, det vill säga skogen kostar utan att ge några pengar. Ett sådant bestånd bör tas ner. Ett slutavverkningsbestånd ska man aldrig låta hamna i negativ förräntning.

– Följer du skogsbruksplanen ser du när värdet börjar sjunka. I dessa fall kan det vara en bättre affär att avverka och sätta pengarna på en betalplan eller annat räntebärande konto.

Finns det några fallgropar man ska undvika?

– Hastiga, ogenomtänkta beslut som får skattekonsekvenser. Låt säga att du plockar ut ett större belopp för att köpa en lägenhet eller en båt. Det som ofta händer när du oplanerat plockar ut ett större belopp för privat konsumtion är att marginalskatten blir onödigt hög. Det kan i vissa fall handla om 60 procent i skatt istället för 30 procent vid planerade uttag. Pratar vi om ett uttag på en miljon kronor kan det bli en skillnad i skatt på så mycket som 300 000 kronor.

Det är alltid bättre att ta hjälp med skatteplaneringen och diskutera med en sakkunnig innan du gör större uttag från ditt skogsföretag. Är besluten genomtänkta är det större chans att slippa skattesmällar. En annan fallgrop är att många skogsägare deklarerar själva.

– Att deklarera på nätet innebär i sin enklaste form att sätta ett kryss i rutan och skicka in deklarationen. Har du inte avverkat året innan, tänker du kanske att du inte har något att ta upp, men då riskerar du att missa möjligheter och betala skatt i onödan på sikt. Skatteverket har ingen skyldighet att upplysa om hur man bäst fördelar intäkter och kostnader, utan det måste du som skogsägare ha koll på själv. En grundregel är att du inte ska behöva betala mer än 30 procent i skatt, då har det oftast gått fel i planeringen, förklarar Tomas.

Ta hjälp

Även om det går att rätta till felaktigheter i deklarationen upp till sex år senare, är det alltid bäst att göra rätt från början. Att planera och ta hjälp med deklarationen är ett bra tips för att minimera skatten.

– Glöm inte att se över ditt försäkringsskydd. Bankerna ställer krav på att det finns en skogsförsäkring om du ska låna pengar. Har du byggnader är rådet att se över försäkringsskyddet vartannat till vart tredje år. Det är ganska vanligt att skogsägare är felförsäkrade. Den risiga ladan som du aldrig skulle bygga upp igen, kanske gör att du är överförsäkrad. Eller så behöver den nya maskinhallen som fått solpaneler få en uppdatering i försäkringen.

– Ett annat råd är att se över premierna. Förhandla med ditt försäkringsbolag, särskilt om du har fler försäkringar. Ta helt enkelt ett helhetsgrepp om näringsverksamheten.
Kom ihåg att det också är fullt möjligt att förhandla med sin bank!

Hör gärna av dig till oss!

Vill du veta mer?