Seitse soovitust                              uuele metsaomanikule

Hästi hooldatud ja läbimõeldult majandatud metsast tõuseb tulu nii Sulle kui Sinu järeltulevatele põlvedele.

Teatud seisundis ja vanuses mets vajab tarka plaani, kuidas seda metsa jätkusuutlikult majandada, et hoitud oleks Sinu metsa elurikkus ja järelkasv. Metsade raie, on see siis hoolduseks või metsauuenduseks, ei tähenda, et metsade elurikkus kaoks. Lihtsalt metsade hooldust ja uuendust tuleb teha väga läbimõeldult ja kasutada tasub vastava ala ekspertide abi.

Vaata ka meie "Bioloogilise mitmekesisuse programmi", mis sisaldab erinevaid tegevusi ja meetmeid, mida metsade elurikkuse toetamiseks ellu viime. Saad sealt ülevaate, mida metsade majandamisel tähelepanelikult silmas pidada: näiteks säilikpuud, surnud puidu metsa jätmine ja veekaitse, kui Sinu metsas on mõni märgala või looduslik voolukoht. Osa metsamajandamise seotud tegevusi on loomulikult reguleeritud erinevate seadustega, aga on ka palju kirjutamata reegelid. 

Kui Sa ei ole varem metsa majandamisega kokku puutunud, siis on mõned soovitused, mis aitavad Sul mõelda, kuidas oma metsas targalt toimetada.

Kaalu hoolikalt, kelle hoolde    Sa oma metsa usaldad.

Mõtle, millist tulu Sa oma metsast ootad?
- Soovin oma metsast võimalikult suurt majanduslikku kasu
- Väärtustan rahalise tulu ja säiliva looduskeskkonna tasakaalu
- Mulle on oluline vaid looduskeskkonna säilitamine

Kui Sinu metsamajandamise plaanid ühtivad rohelise mõtteviisiga (ja see on väga hea plaan!), tasub Sul tõsiselt kaaluda oma metsa sertifitseerimist. 
Valida saad, kas taotled FSC® ja/või PEFCTM sertifikaati. Rahvusvaheliselt tunnustatud metsamajandamise sertifikaat tagab, et Sinu metsa majandatakse heaperemehelikult ja Sinu metsast saadav puit on jätkusuutlik ning tunduvalt laiemate turustamisvõimalustega. 
Stora Ensol on Eestis oma FSC SmartLogging metsamajandamise grupp ja kogu puit, mis nende omanike metsadest välja raiutakse, kannab FSC väärtust.
Grupi liikmetele on grupiga liitumine tasuta ja liikmemaksu ei ole. Vaata FSC SmartLogging grupiga liitumise võimalust siit

Oled pikaaegne või värske metsaomanik - hoolitse, et Sinu metsal oleks kehtiv metsakorralduskava.
Ükskõik kui hästi Sa oma metsa ei tunne, ei hooma Sa ilma metsakorralduskavata kõiki metsa majandmisega seotud võimalusi, õigusi ja kohustusi.
Samuti ei ole Sul ilma kehtiva kavata võimalik teostada suuremaid metsaraieid. Eestis on mitmeid metsakorraldustöid tegevaid ettevõtteid, kes koostavad Sulle metsakorralduskava. Selleks kulub umbes kuu aega. 
Kui kahtled, küsi nõu Stora Enso metsameestelt.

Õpi tundma oma metsakinnistu piirinaabreid ja püüa nendega metsa teemadel suhelda.
Mitte kunagi ei tea ette, millal on piirinaabritega kokkupuutumine möödapääsmatu. Selleks, et Sina saaksid aru tema soovidest ning tema mõistaks Sind, on vaja omavahel suhelda. Kõik teemad, mis on seotud metsale ligipääsudega, võivad vägagi oleneda naabri(te)ga läbisaamisest. Hoia oma piirinaabritega head kontakti!

Kui Sul on plaan saada oma metsast rahalist tulu ning soovid seda teha loodust kõige säästvamal viisil, siis kaalu, kas on mõtet võtta vastu esimene pakkuja, kes on valmis
Sinu metsas raiet tegema?

Mõtle sellele, et erinevalt põllumajandusest, lõigatakse ühest metsast saaki vaid üks kord inimpõlve jooksul. Seetõttu - kui soovid teha seda loodust säästvalt, pead oma tulevast koostööpartnerit hoolega valima, sest metsamaa jääb ju Sulle! Siin on Stora Enso metsameestel jagada piisavalt kogemusi.   

Kui oled avastanud oma metsas mõne Sinu jaoks olulise või tähtsa loodusväärtuse või mõne muu objekti, siis hoolitse selle eest, et see väärtus säiliks.
Kas sinu metsas on mõni oluline pärandkultuuri objekt, märgala või veekoguäärne metsaosa, maastikumets kui kauni vaate osa, metsloomade söögikoht või midagi muud? See on Sinu oma mets. Sa võid endale julgelt lubada mõne Sulle tähtsa ja olulise loodusobjekti vabatahtlikku kaitsmist.
Soovitus: selleks märgi see objekt oma metsakorralduskavasse punase pliiatsiga. Nii ei unune see hiljem raietöid planeerides ära.

Metsas ringi liikudes on tähtis ka ohutus.
Metsa minnes jälgi, et riietus ja jalatsid oleksid turvalised, sest metsades on suur puugioht. Sellepärast on soovitav kanda heledat, pikkade varrukatega särki ja pikki pükse. Jalas peaksid olema metsas ringiliikumiseks sobivad ja mugavad jalanõud (sandaalid ei sobi!). Lisaks jälgi, et Sinu mobiiltelefon oleks laetud; nii saad vajadusel oma asukohta määrata või abi kutsuda. 
Metsa jõudes pargi auto alati ninaga ärasõidu suunas, nii saad vajadusel metsast kiiresti liikuma. Hea on võtta metsa kaasa ka joogivesi. Pea meeles, et ohutus algab Sinust!