Puidu sertifitseerimine

Sertifitseeritud puit tähendab, et see on pärit heaperemehelikult majandatud metsast ja selle liikumine metsast lõpptarbijani on kontrollitud. Lisaks annab sertifikaat Sinu metsale suuremad turustamisvõimalused.

Eestis on kasutusel kaks erinevat standardit:

  • FSC® (Forest Stewardship Council);
  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Mõlemat kasutatakse nii metsamajandamise (FM - Forest Management) kui ka tarneahela (Coc - Chain of Custody) sertifitseerimisel.

Sertifitseerimine tähendab audiitoripoolset otsust tunnistada ettevõtte tegevus vastavaks konkreetse standardi nõuetele. Eestis on 2023. a seisuga sertifitseeritud kogu riigile kuuluv mets ning tarneahela sertifikaadi on omandanud üle 200 ettevõtte.

Stora Enso Eestil on olemas nii metsamajandamise kui ka tarneahela sertifikaadi saamise ja säilitamise kogemus. Stora Ensol on Eestis alates 2009. aastast oma FSC SmartLogging metsamajandamise grupp ja kogu puit, mis nende omanike metsadest välja raiutakse, kannab FSC väärtust. Selle grupiga liitumine tasuta ja liikmemaksu ei ole.

Meie FSC SmartLogging grupiga saab liituda eraisikust metsaomanik, kes müüb meile kasvava metsa raieõiguse. Lepingu sõlmimise käigus vormistame ka liikmelisuse. Kui oled selle grupi liige, siis viime aeg-ajalt Sinu metsas läbi auditi, mis näitab, kas metsamajandustööd vastavad sertifikaadi nõuetele. Sinu mets säilitab selle sertifikaadi, kuniks kõik metsamajandustööd on nõuetele vastavad.

Stora Enso Eesti puiduvarumisüksuses aitab Sind sertifitseerimisküsimustes meie ostujuht Endel Männiste, 
e-post endel.manniste@storaenso.com.

Uuri oma metsa sertifitseerimise võimalusi meie asjatundjalt; vaata ka www.fsc.ee ja www.pefc.ee.
FSC kaubamärgi litsentsinumber C125195, PEFC kaubamärgi litsentsinumber PEFC/02-32-32.

Stora Ensole väljastatud sertifikaate näed siit.

Vastutustundlikult  majandatud metsal on suurem väärtus.