Säker i skogen

Att befinna sig vid en avverkningsplats

Avverkningsområden märks ut med snitselband och i anslutning till bilvägen finns en information om viken åtgärd som planeras. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till oss om du har frågor eller är intresserad av samordning.

Vår personal och våra entreprenörer får regelbunden utbildning kring säkerhet. Vi gör också alltid riskbedömningar inför en åtgärd. Vistas du i närheten är det viktigt att du också är uppmärksam och följer alla instruktioner.

Checklista - viktigt för våra besökare att tänka på när de hälsar på oss på avverkningsplatsen:

  • Ring först.
  • Parkera så att du inte är i vägen för virkesbilar.
  • Klä dig så att du syns – använd gärna en varselväst eller andra klädesplagg med starka färger!
  • En hjälm skyddar huvudet mot lösa grenar.
  • Närma dig maskinen framifrån och vänta på tecken från skogsmaskinföraren innan du går fram.
  • Håll avståndet till maskinerna: 90 meter till skördaren och 20 meter till skotaren.

Hör gärna av dig till oss!