Upphandling

Stora Enso är en stor upphandlare av varor och tjänster. På den här sidan hittar du aktuella underlag för upphandlingar som berör Stora Enso Skogs verksamhet. 

Stora Enso Skog, Bioenergi söker leverantör av flisning och transport till Kronoberg

Uppdraget omfattar flisning vid bilväg och i terräng samt transport till mottagande industri och värmeverk. Aktuell volym är ca 50 000 m3s varav ca 15 000 i terräng.

Transport och flisning kommer huvudsakligen att ske i Kronoberg med omnejd. Vi kommer fästa stor vikt vid effektivitet, kvalitet, säkerhet och flexibilitet vid vår prövning av anbuden.

Avtalet kommer att gälla från 1 Augusti 2024.

Möjlighet till flerårsavtal erbjuds.

För mer information:
För anbudsunderlag kontakta ansvarig Inköpare:

Georg FrankeSourcing Manager 

georg.franke@storaenso.com

Tel: +46 70 288 68 17


Vi ser fram emot att få ert anbud senast 31 Mars 2024


Hör gärna av dig till oss!