Upphandling

Stora Enso är en stor upphandlare av varor och tjänster. På den här sidan hittar du aktuella underlag för upphandlingar som berör Stora Enso Skogs verksamhet. 

Gallring Dalsland/Västvärmland

Uppdraget om fattar 80 000 m3fub per år inom flödesområde västvärmland BohusDal. Arbete kan vid behov förekomma utanför området. Startdatum enligt överenskommelse.

Begäran om offertsvarsmall senast 2024-08-15 samt sista svarsdatum 2024-08-31 för att lämna anbud.

För mer information och anbudsunderlag kontakta ansvarig Inköpschef:

Kevin Dahlberg
kevin.dahlberg@storaenso.com
+46 72 238 64 51


Gallring Östra Värmland

Uppdragen omfattar 50 000 m3fub per år inom flödesområde Östra Värmland, Filipstad med omnejd.
Startdatum enligt överenskommelse.

Begäran om offertsvarsmall senast 2024-08-15 samt sista svarsdatum 2024-08-31 för att lämna anbud.

För mer information och anbudsunderlag kontakta ansvarig Inköpschef:

Kevin Dahlberg
kevin.dahlberg@storaenso.com
+46 72 238 64 51


Gallring och föryngringsavverkning Norra/Västra Dalarna

Uppdraget omfattar 80 000 m3fub gallring samt 80 000 m3fub föryngringsavverkning per år inom flödesområde Norra/Västra Dalarna. Arbete kan vid behov förekomma utanför området. Startdatum enligt överenskommelse.

Begäran om offertsvarsmall senast 2024-08-15 samt sista svarsdatum 2024-08-31 för att lämna anbud.

För mer information och anbudsunderlag kontakta ansvarig Inköpschef:

Kevin Dahlberg
kevin.dahlberg@storaenso.com
+46 72 238 64 51

Hör gärna av dig till oss!