Upphandling

Stora Enso är en stor upphandlare av varor och tjänster. På den här sidan hittar du aktuella underlag för upphandlingar som berör Stora Enso Skogs verksamhet. 

Stora Enso Skog söker leverantörer av rundvirkestransporter i Västra Bergslagen och delar av Östra Värmland

Uppdraget omfattar lastning vid bilväg och transport till mottagande industri, sågverk eller terminal. Aktuella sortiment är massaved, timmer och brännved.

Transporterna kommer huvudsakligen att ske i Västra Bergslagen och Östra Värmland. Anbuden kan omfatta båda områdena eller ett av dem.
Vi kommer att fästa stor vikt vid säkerhet, miljö, effektivitet, kvalitet och utvecklingspotential vid vår prövning av anbuden. Vi förväntar oss ett långsiktigt samarbete och avtalen kommer att gälla från 1 juni 2022.

För mer information kontakta vår transportavdelning;
Inköpschef Transport Anna Holmgren, 073 824 46 30
Transportchef Jörgen Olofsson, 070 650 84 56
Operativchef Transport Ingrid Thelin 070 358 49 96


För anbudsunderlag kontakta: anna.holmgren@storaenso.com
Vi ser fram emot att få ert anbud senast 15 januari 2022.


Stora Enso Skog söker nu leverantörer av planeringstjänster i flera av sina verksamhetsområden

Stora Enso Skog söker nu leverantörer av planeringstjänster i Norra Hälsingland, Södra Hälsingland, Norra och Västra Dalarna, Östra Dalarna, Östra Bergslagen, Södermanland, Uppland, Östra Värmland och Västra Värmland-Bohusdal.

De tjänster vi söker omfattar:

  • Fältplanering inför skogliga åtgärder främst inriktat på gallring och slutavverkning
  • Registrering av trakter och uppdatering av beståndsdata
  • Analys och utsök i system
  • Naturvärdesbedömningar
  • Inventering

Vi söker samarbeten på både kort och lång sikt och uppdragen kan komma att sträcka sig över flera år. Stor vikt kommer att fästas vid utvecklingspotential och kvalitet i vårt val av samarbetspartners.
Erbjuder ni tjänster inom dessa områden och är intresserade att del av framtida anbudsförfrågningar eller vill ha mer information kontakta:

Inköpare Simon Orve
simon.orve@storaenso.com
073-2428609

Vi kommer att behandla svar och gå ut med anbudsförfrågningar löpande, vänta därför inte med att svara om ni är intresserade att jobba för oss.

 

Stora Enso Skog söker leverantörer för rundvirkes- och flishantering på vedgården vid Skutskärs Bruk

Uppdraget omfattar lossning av bil och tåg vid vedgård, inmatning av ved till vedintag samt inmatning av flis till flisintag. Aktuella sortiment är massaved och flis. Uppdraget innebär ett helhetsansvar. Vi kommer att fästa stor vikt vid effektivitet, kvalitet och utvecklingspotential vid vår prövning av anbuden. Vi förväntar oss ett långsiktigt samarbete och avtalet kommer att gälla från 1 april 2022.

För mer information kontakta:

Projektledare Clara Hellström 070 398 7187
Sourcing Director Karl Narfström 073 068 5308

För anbudsunderlag kontakta: karl.narfstrom@storaenso.com
Vi ser fram emot att få ert anbud senast 1 december 2021.

Hör gärna av dig till oss!