Stora Enso Skog är en del av Stora Enso-koncernen. Stora Enso Skogs verksamhet finns i hela Mellansverige. Vår organisation är uppbyggd av elva funktioner:

 • Lokala köp. Vi hjälper många av Mellansveriges små och stora skogsägare med allt från enskilda uppdrag till helhetsskötsel och förvaltning. I vår roll som skoglig partner tillhandahåller vi kompetens, engagemang, verktyg och tjänster som gör det både enkelt och roligt att vara skogsägare.
 • Drivning. Vi utvecklar och effektiviserar flödet från rotstående skog till bilväg. Vi arbetar med traktplanering, väg och avverkning i ett tydligt integrerat flöde. Här förvaltas och utvecklas drivningsprocessen genom både vår egen avverkningsverksamhet, Intraprenad, och våra tjänsteleverantörer, entreprenörer. 
 • Skog. Vi ansvarar för förvaltningen och skötseln av Stora Ensos egna skogar i Sverige. Vi jobbar för ett hållbart nyttjande av skogen med ambitionen att öka skogsproduktionen. I funktionen finns kompetens inom skogsplantor, skogshushållning och strategier för att sköta skogarna på bästa sätt för företaget. Det ska även kunna användas som ett stöd i samverkan med andra markägare och samarbetspartners. 
 • Transport. Transporterna utgör väsentlig del av Stora Ensos verksamhet. Vi har inga egna transportresurser utan upphandlar allt via transportentreprenörer. Vårt uppdrag är att uppfylla Stora Enso Skogs transportbehov på ett stabilt, långsiktigt och hållbart sätt.
 • Bioenergi. Stora Enso Bioenergi är Sveriges största bioenergileverantör. Vi levererar högkvalitativt biobränsle till landets värme- och kraftvärmeverk, samtidigt som vi arbetar med att öka utbudet av förnybart biobränsle.
 • Virke
 • Ekonomi
 • Hållbarhet
 • Kommunikation
 • Verksamhetssupport
 • Strategi & Utveckling

Hör gärna av dig till oss!