Stora Enso Harvesting Trainee

En ny omgång av programmet Harvesting Trainee startar den 19 augusti 2024 och pågår ungefär ett år. Programmet har plats för ett tiotal traineer som får arbeta hos oss på Stora Enso och samtidigt ta del av utbildningar och få nära handledning från erfarna och duktiga maskinförare.

Traineerna placeras i maskinlag och blir en del i vår ordinarie operativa verksamhet. Exakt geografisk placering är inte klart ännu, det kommer anpassas efter vilka personer som blir antagna till programmet, men eftersom vårt skogsinnehav är koncentrerat till Värmland, Dalarna och Hälsingland, så är det sannolikt att lagen kommer etableras där.

Som trainee hos oss får du en snabb och bra utveckling under ditt första år som maskinförare. Efter genomfört program har du möjlighet att få anställning hos oss eller hos en av våra entreprenörer. Eller så känner du dig redo att starta eget inom ramen för vårt koncept Harvesting Partner.

Vi erbjuder:

  • Anställning som trainee under ungefär ett år, från augusti 2024 till och med juni 2025.
  • Arbete tillsammans med andra traineer i ett maskinlag som kör tvåskift, fem dagar i veckan.
  • Handledning och utbildning kontinuerligt under året inom områdena säkerhet, hållbarhet, arbetsplanering, produktivitet och reparationer och underhåll.
  • Svensk Skogsvalidering i början och slutet av programmet.

Stora Ensos ambition med programmet Harvesting Trainee är att bidra till att öka antalet kompetenta och drivna maskinförare på arbetsmarknaden, något som skulle gynna såväl oss som branschen som helhet. Vi vill också bidra till att öka attraktionskraften i maskinföraryrket och visa hur utvecklande och stimulerande det är att arbeta i skogen.

Vem kan söka?

Programmet vänder sig i första hand till nyutexaminerade studenter från naturbruksgymnasier med skogsbruksinriktning, men studenter som läst till skogsbrukstekniker på yrkeshögskola är också välkomna att söka.

Ansökan görs via Stora Ensos rekryteringssystem, håll utkik efter annonsen!

Vill du veta mer eller ansöka programmet?

Hör av dig till Charlotte Brodén tel 070-668 22 32 eller charlotte.broden@storaenso.com eller ansök på länken nedan.