Jobba i skogen, med oss

Yrkesrollerna för dig som vill att vara där det händer, i skogen!

Stora Enso Skog är Sveriges största skogsentreprenör, och vi har en stark tro på att framtiden finns i skogen. När du jobbar hos oss bidrar du till en förnybar framtid och ett hållbart klimat då ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Vi tror att allt som tillverkas av plast idag kan tillverkas av träd imorgon. När du jobbar i skogen hos Stora Enso blir du en viktig del i att motverka global uppvärmning, samtidigt som du får världens bästa arbetsplats – skogen!
Som en av världens största privata skogsägare vill Stora Enso göra gott för människor, ekosystem och vår planet. Vi vill ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar. Vi tror på att använda skogen - och vi gör det på ett ansvarsfullt sätt!

Nedan berättar vi mer om följande yrkesroller:

  • Virkesköpare
  • Produktionsledare
  • Skogsmaskinförare
  • Planerare
  • Intraprenör

Virkesköpare

Rollen som virkesköpare passar dig som har en passion för att möta människor, skapa affärer och samtidigt hjälpa skogsägare nå deras skogliga mål, medan du till stor del har skogen som arbetsplats. Här får du möjlighet att både utveckla långsiktiga affärsrelationer samt din skogliga kompetens tillsammans med drivna kollegor och skogsägare.

Ditt vardagliga arbete innebär aktiv kontakt och dialog med privata skogsägare. Genom att lyssna och förstå deras behov kommer du att kunna erbjuda våra mångsidiga tjänster inom områden så som avverkning och skogsvård. Du är även en viktig kugge i den interna processen som säkerställer att våra åtaganden gentemot kunderna utförs enligt överenskommelse. Du blir därmed länken mellan vårt företag och skogsägarna, vilket gör din roll både givande och betydelsefull.

Se filmen om Virkesköpare

Fler citat från våra Virkesköpare:

"Att få knyta kontakt med nya skogsägare samt vårda befintliga kontakter samt hitta lämpliga lösningar utifrån skogsägarnas behov"
- Marie Claesson, Virkesköpare Arvika

"Varierande, en dag är aldrig den andra lik och du får styra dina dagar väldigt fritt. Arbetsdagarna går otroligt fort och du hinner aldrig fundera hur långt det är kvar
av dagen."

- Viktor Berg, Virkesköpare Rättvik

 


 

> Se lediga jobb 

Produktionsledare

Som produktionsledare spelar du en viktig roll för råvaruförsörjningen från skog till kund. Du styr flödet, leder människor och utvecklar våra processer. Detta är ett spännande jobb med stor variation där du får vara med att arbeta för en hållbar framtid. För att möta kundernas beställningar gällande produktionstakt och sortiment på bästa sätt genomför du virkesprognoser och operativ flödesplanering.

I det dagliga arbetet har du ett nära samarbete med avverkningsresurserna. Du jobbar även med prissättning, avräkning av avverkningsobjekt och uppföljningar ute i fält. I rollen har du ett stort kontaktnät i hela försörjningskedjan, från det att skogen avverkas till dess att virket levereras. Det innebär kontakter och löpande dialoger både internt och externt.

Se filmen om Produktionsledare

Fler citat från våra Produktionsledare

"Det bästa med det här jobbet är variationen. Blandningen av det administrativa och det skogliga ute i fält med uppföljningar och planering."
- Sofia Lillback, Produktionsledare

 

"Det mest inspirerande är att få jobba tillsammans och utveckla både människor och maskiner. Våra maskiner kan göra mycket men människorna gör allt."

- Simon Englund, Produktionsledare

 

 

> Se lediga jobb

Skogsmaskinförare

Stora Enso Skog är Sveriges största skogsentreprenör med fler än 40 aktiva egenanställda arbetslag runtom i Sverige. Vår maskinpark innefattar cirka 40 skördare och 40 skotare. Utöver våra egna arbetslag har vi även ett brett nätverk av underentreprenörer. De, liksom vi, står i ständigt behov av att rekrytera nya och skickliga maskinförare. Som maskinförare har du det viktiga uppdraget att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas för vidare transport.

I vardagen jobbar du i ett maskinlag med trevliga kollegor. Vi jobbar för att avverka skogen på ett så skonsamt sätt som möjligt och du fattar varje dag viktiga beslut om hur det ska gå till. Du beslutar också vilka träd och trädgrupper som ska sparas och vilka träd som ska bli till exempel högstubbar.

Se filmen om Skogsmaskinförare

Fler citat från Skogsmaskinförare

 

"Timmarna går fort när man har kul. Personligen gillar jag att jobba i skogen då man kommer så nära naturen som möjligt, och det är där jag trivs bäst. "

- Björn Carlsson, Skogsmaskinförare

 

"Jag tycker om att jobba på Stora Enso och att jobba ute i naturen. Att man kan äta sin lunch ute och röra mycket på sig. Det är även ett stort säkerhetstänk."

- Sara Nordvall, Skogsmaskinförare 

 

 


> Se lediga jobb

Planerare

Med skogen och naturen som arbetsplats erbjuder rollen som Planerare en stimulerande tjänst där du har möjlighet att göra verklig skillnad inom råvaruförsörjning, från skog till kund. Du blir därmed en viktig resurs i ett team som aktivt bidrar till vår tillväxt och ett mer hållbart samhälle.

I rollen som operativ planerare har du en central funktion i att förbereda och planera skogliga åtgärder som formar landskapet – både ute i fält och administrativt i våra IT- system. Genom att kombinera din passion för skog med analytisk skicklighet blir du en drivande kraft för planeringen i ditt område. Vårt fokus är att optimera gallring och slutavverkning med en medvetenhet om att balansera detta med att bevara vår natur och följa lagar och riktlinjer.

Se filmen om Planerare

Fler citat från våra Planerare

 

"Jag gillar friheten under ansvar, med andra ord att man lägger upp dagen och arbetet lite som passar en själv."

- Frida Gran, Planerare

 

"Spännande problemlösning med naturvård, hänsyn till forn-/kultur ligger på menyn. Att arbeta i ett väl sammansvetsat team som stöttar och hjälper varandra är en ”lisa för själen”. 

- Hans Abelsson, Planerare

 

 


> Se lediga jobb

Intraprenör

I den här rollen ansvarar du för säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad avseende råvaruförsörjningen i skogen. Ditt team består av fyra arbetslag med ett 25-tal maskinförare som du har fullt personlanasvar för. Vårt mål är att skogen brukas på ett hållbart sätt där vi strävar efter välmående skogar idag och till nästkommande generation.

Rollen är självständig i den bemärkelsen att det är du som driver ständiga förbättringar, formulerar, kommunicerar och följer upp mål inom produktion tillsammans med dina arbetslag. Din arbetsplats är

Se filmen om Intraprenör

Fler citat från våra Intraprenörer


"Möjligheten att få jobba nära skogen och med de personerna som är grunden i vår försörjningskedja.

- Linn Olsson, Intraprenör

 

"Det bästa med befattningen intraprenör är att jag får arbeta med människor. Det är väldigt stimulerande att tillsammans med de drivningslag som jag ansvarar för, sträva mot och uppnå mål.

- Tobias Holdo, Intraprenör 

 

 


> Se lediga jobb